ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

สสส. ดึงภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน "วิ่งวิถีใหม่" ฟื้นศก.ไทย

442 10

สสส.ร่วมองค์กรภาครัฐ เปิดเสวนา " นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่" พร้อมเปิดตัวคู่มือ" วิ่งที่บ้าน" เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และ คู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง หวังให้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูกิจกรรมการจัดวิ่ง ที่กลับมามีขึ้นหลังภาครัฐไฟเขียว ตัวแทนกระทรวงการท่องเที่ยวระบุ กิจกรรมวิ่งที่ผ่านมา สร้างรายได้แตะ 1 หมื่นล้าน

ที่ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา "นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่" พร้อมเปิดตัวคู่มือ" วิ่งที่บ้าน" เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง ทั้งนี้การจัดงานวิ่ง ถือเป็น 1 ใน 31 ชนิดกีฬา ที่กลับมาจัดได้ หลังจากที่ภาครัฐอนุญาต ทั้งนี้ สสส. ในฐานะที่มีบทบาทสนับสนุนการเสริมสร้างสุขอนามัย จึงได้เชิญภาคีเครือข่ายมาหารือเพื่อร่วมกันวางแผน และเสนอแนวทางต้อนรับ การจัดงานวิ่งในชีวิตวิถีใหม่ เพราะกิจกรรมการวิ่ง คือส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ที่จะเกิดการสร้างงาน สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำมาตรการรองรับ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในการจัดงานเสวนา "Back To Thailand Running Boom" สสส.และภาคีเครือข่ายหารือ เพื่อร่วมกันวางแผนและเสนอแนวทางงานวิ่งถือเป็นกีฬามวลชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ดังนั้นเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขัน ก็จะกลายเป็นกลไกที่จะปลุกพลังคนไทยให้กระตือรือล้นต่อการให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะ

บงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กีฬามวลชนเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและการท่องเที่ยวทางกีฬา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมวิ่งมวลชน เกินกว่า 7,000-10,000 ล้านบาทต่อปี ในการกลับมาจัดการแข่งขัน ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำแพลตฟอร์มขึ้นมา ผ่านการ Scan QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานวิ่งได้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดงาน เพื่อนำไปยื่นต่อผู้ว่าราชการในจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยนำร่องและสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งในยุคใหม่

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า การที่สภาผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ ได้จัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก นับเป็นข่าวดีที่ช่วยย้ำชื่อเสียงด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพมาเป็นจุดขายโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพที่รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งและการผจญภัย อย่างงานวิ่งถนนและวิ่งเทรลและอาจเป็นกิจกรรมแรกๆ ที่สามารถเปิดรับชาวต่างชาติให้เลือกประเทศไทยเป็น Safe Destination

ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย( กกท. ) กล่าวว่า กกท. ได้จัดทำคู่มือ "วิ่งที่บ้าน" เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวหรือการซ้อมให้เหมาะสม เพื่อคงสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมนับถอยหลังสู่สถานการณ์ปกติที่จะกลับมาวิ่งด้วยความแข็งแรงและมีความสุขอีกครั้ง รวมถึงยังมีคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง "The Next Normal Of Road Race Manual" สิ่งที่ต้องรู้ กับ มาตรการที่ต้องทำจากทางสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย อีกด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , https://pixabay.com/th/
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend