ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

เตรียมโชว์ฝีมือส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Mukdahan Hub Of Happiness"

315 0
เตรียมโชว์ฝีมือส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Mukdahan Hub Of Happiness

เตรียมโชว์ฝีมือส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบโลโก้ภายใต้แนวคิด "มุกดาหารศูนย์กลางการเชื่อมต่อความสุข Mukdahan Hub Of Happiness"ซึ่งประเภท การประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารชิงรางวัลเงินสด พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ในโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรสินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืนกิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร โดยเชิญชวนส่งผลงานออกแบบโลโก้ภายใต้แนวคิด"มุกดาหารศูนย์กลางการเชื่อมต่อความสุข Mukdahan Hub Of Happiness"

ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือองค์กรใดๆ และไม่เป็นการละเมิดกฏหมาย 2.มีสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สื่อให้เห็นถึงความเป็นจังหวัดมุกดาหารและสื่อความหมายที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นสากล ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่กำหนดไว้ว่า"เมืองการค้าทันสมัยเกษตรคุณภาพสูงการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน"3.มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการ แหล่งท่องเที่ยว ความรัก ความสามัคคีและมีนวัตกรรมของจังหวัดมุกดาหาร


วัตถุประสงค์ 1.เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร 2.เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมาตรฐานสินค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร3.เพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารแก่ประชาชนทั่วไปเชิญชวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

มูลค่าเงินรางวัล 3 รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศ เงินสด มูลค่า 27,000 บาทรางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสด มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาทวิธีการสมัคร 3 ช่องทางได้แก่1.ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2.ส่งทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร3.ยื่นผลงานผ่านเว็บไซต์ WWW.MUKDAHANTRAVELLOGOCONTEST2020.COM

กำหนดการการรับสมัคร

เปิดรับสมัครผลงานการประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่WWW.MUKDAHANTRAVELLOGOCONTEST2020.COM

"จังหวัดมุกดาหาร" เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประตูสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-WestEconomic Corridor : EWEC) จำนวน ประเทศได้แก่ พม่า ไทยลาว และเวียดนาม เชื่อมเส้นทางสู่ประเทศจีน เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมทำให้จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค และที่สำคัญมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งของจังหวัดมุกดาหารทั้งด้านการลงทุนและการค้าจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า "เมืองการค้าทันสมัยเกษตรคุณภาพสูงการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน"ณ วันนี้จังหวัดมุกดาหารต้องเร่งพัฒนาความหลากหลายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและการค้าและที่สำคัญในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการพัฒนาจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ไปยังกลุ่มนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์