ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

มือวางอันดับ 2 "พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์"ลิ่วรอบ4แบดโตโยต้าฯ

363 4
มือวางอันดับ 2 พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ลิ่วรอบ4แบดโตโยต้าฯ

แบดมินตัน โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เข้าสู่วันที่ 3 "หญิงเดี่ยว" "พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์" มือวางอันดับ 2 ยังเดินหน้ากับการทำผลงานในรอบ 3 เมื่อเอาชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น เข้าสู่รอบ 4 ส่วน "หญิงคู่" พี่น้อง เอี่ยมสอาด นันทน์กาญจน์ และ เบญญาภา เอี่ยมสอาด เอาชนะ พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน และ ศรารัตน์ ไปต่อในรอบ 3

แฟ้มภาพ -พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ภควัฒน์ แบดมินตัน) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด) 21-17, 21-16

การแข่งขันแบดมินตัน โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวม 1,020,000 บาท ที่เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม เป็นการแข่งขันวันที่ 3 สำหรับผลการแข่งขัน หญิงเดี่ยว รอบ 3 (16 คน) ณัฐชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) ชนะ ฐิติพร กล่อมยงค์ (Spirit by Maneepong) 16-21, 21-19, 21-18, พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) ชนะ ลักษิกา กัลละหะ (GRANULAR) มือวางอันดับ 7 ของรายการ 21-12, 21-17,

พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) 21-9, 21-19, นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ อทิตา โปวานนท์ (บ้านทองหยอด) 21-16, 21-11, ณิชชาอร จินดาพล (ตำรวจ) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ (บ้านทองหยอด) 21-5, 21-12, ศุภนิดา เกตุทอง (ตำรวจ) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ ปทิตา ศรีสวัสดิ์ (บ้านทองหยอด) 21-13, 21-12, ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (GRANULAR) ชนะ พรพิชชา เชยกีวงศ์ (พลสนะแบดมินตัน) 19-21, 21-17, 21-18, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ภควัฒน์ แบดมินตัน) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด) 21-17, 21-16

นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด และ เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) เอาชนะ พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน และ ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (Spirit by Maneepong/ทหารอากาศ) 21-17 และ 21-9

ชายเดี่ยว รอบ 4 (16 คน) กันตภณ หวังเจริญ (พลสนะแบดมินตัน) มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ วรท อุไรวงศ์ (อบจ.ปราจีนบุรี) 21-17, 21-17, กิตติพงศ์ อิ่มนาค (GRANULAR) มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ พณิชพล ธีระรัตนสกุล (ที ไทยแลนด์) 20-22, 21-16, 21-11, โฆษิต เพชรประดับ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (GRANULAR) 21-10, 21-14, ศรันย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ กรกฤต เหล่าตระกูล (สิงห์ H.H.) 21-12, 21-19,

อดุลรัชต์ นามกูล (ทหารอากาศ) ชนะ ภากร โชติพินิจ (GRANULAR) มือวางอันดับ 8 ของรายการ 22-20, 21-16, กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ พิชยะ วงษ์นรินทร์ (Spirit by Maneepong) 21-6, 21-17, สัพพัญญู อวิงหิงสานนท์ (ตำรวจ) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ ธีรภัทร เขียวหวาน (Spirit by Maneepong) 21-11, 21-8, สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ (Enjoy Team) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภูริธัช อารีย์ (ทหารอากาศ) 21-15, 21-7


ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม กับ ผไทมาส เหมือนวงษ์ (Grannular) ชนะ ทิพธิดา คงสอน กับ รสิตา ลีนะยงค์ชัย (@First) 2-0 เกม 21-13 21-11 ประเภทหญิงคู่

หญิงคู่ รอบ 2 (16 คู่) ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม กับ ผไทมาศ เหมือนวงษ์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ทิพธิดา คงสอน กับ รสิตา ลีนะยงค์ชัย (@First) 21-13, 21-11, ณิชชาอร จินดาพล (ตำรวจ) กับ รวินดา ประจงใจ (ธนบุรี) คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ พุธิตา พันธ์ุทุ้ย (Spirit by Maneepong) กับ อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ (PUTI CLUB) 21-10, 21-11, ศุภมาศ มิ่งเชื้อ กับ ฤทัยชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) ชนะ กิตติภัค ดับทุกข์ กับ นันท์นภัส สุขกัด (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ 21-16, 24-22, ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ (สมาคมกีฬากรุงเก่า) กับ ชาสินี โกรีภาพ (ที ไทยแลนด์) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ปวันรัตน์ ศรีขาว (อบจ.ปราจีนบุรี) กับ มิ่งมุก เมียร์แมน (@CNX) 21-11, 21-13และ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด และ เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) เอาชนะ พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน และ ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา (Spirit by Maneepong/ทหารอากาศ) 21-17 และ 21-9

ชายคู่ รอบ 3 (16 คู่) เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ กับ กิตติศักดิ์ นามเดช (ตำรวจ) ชนะ รุษฐนภัค อูปทอง (พลสนะแบดมินตัน) กับ วชิรวิทย์ โสทน (ทหารอากาศ) 21-16, 21-18, สุภัค จอมเกาะ (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) กับ กิตตินุพงษ์ เกตุเรน (สิงห์ H.H.) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์ กับ ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล (บอยส์ คลับ) 20-22, 21-8, 21-6, พีรณัฐ บุญทัน กับ สมัชชา โตวรรณเกษม (วี บียอนด์) ชนะ ธนดล พันธ์พานิช (Unite) กับ สิรวิชญ์ โสทน (บอยส์ คลับ) 21-15, 21-12, นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร (ตำรวจ) กับ รัชพล มรรถศศิธร (สิงห์ H.H.) คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ สรวิศ พิจิตรพลากาศ (@First) กับ นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ (พรนิมิต) 21-16, 21-8, ณัฐพัฒน์ ตฤณขยี (สิงห์ H.H.) กับ ตนุภัทร วิริยางกูร (ตำรวจ) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ อิงครัตน์ อภิสุข กับ วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ (ทหารอากาศ) 21-18, 21-11, ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ กับ อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ ธัชพล จำนงค์ กับ พิชยะ วงษ์นรินทร์ (Spirit by Maneepong) 21-7, 21-14

เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ และ กิตติศักดิ์ นามเดช สองนักแบดมินตันจาก (แบดมินตันตำรวจ) ชนะ รุษฐนภัค อูปทอง และ วชิรวิทย์ โสทน (พลสนะแบดมินตัน/ทหารอากาศ) 2-0 เกม (21-16,21-18) ประเภทชายคู่

คู่ผสม รอบ 3 (16 คู่) รัชพล มรรคศศิธร (สิงห์ H.H.) กับ ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ (สมาคมกีฬากรุงเก่า) คู่มือวางอันดับ 5/6 ของรายการ ชนะ ชัชฤทธิ์ เยาวนิช กับ ศนิชา ชำนิบรรณาการ (ที ไทยแลนด์) 21-14, 21-14, วัชระ บูรณะเครือ กับ กิตติภัค ดับทุกข์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ วรพล ทองสง่า กับ พุธิตา พันธุ์ทุ้ย (Spirit by Maneepong) 28-26, 21-17, ปริญญวัฒน์ ทองน่วม กับ ผไทมาส เหมือนวงษ์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 5/6 ของรายการ ชนะ ฐิติ โกกิละวาที (Greenhill Badminton) กับ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) 21-7, 21-18,

สุภัค จอมเกาะ (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) กับ ศุภิสรา เพียวสามพราน (สามพราน) ชนะ กานต์ภพ อรรถวิโรจน์ กับ วนิดา บัวภา (A-TEAM) คู่มือวางอันดับ 7 ของรายการ 21-13, 21-12สิรวิชญ์ โสทน กับ พรณิชา สุวัฒโนดม (บอยส์ คลับ) ชนะ อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ กับ วลัยพรรณ ปติมน (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ 22-10, 21-18, ทรงพล เจียมเงิน กับ ปภาวรินทร์ แตงหอม (JP ACADEMY) ชนะ วงศธร ทองคำ กับ ธนพิม กวีนันทวงศ์ (พรหมลิขิต แบดมินตัน) คู่มือวางอันดับ 8 ของรายการ 21-18, 22-20, วิชญพงษ์ กาญจนคีรีวงศ์ กับ ฤทัยชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 1-2 ของรายการ ชนะ ธนากร มีชัย (สมาคมกีฬากรุงเก่า) กับ ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ (JP ACADEMY) 21-11, 21-18

เรื่องโดย ทีมข่าวกีฬา | ภาพโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend