วิกฤติอัยการ

คดีของ "บอส วรยุทธ อยู่วิทยา" เขย่าวงการยุติธรรมไทย ไม่ว่าตำรวจ หรืออัยการ โดยเฉพาะสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ก่อตั้งมากกว่าร้อยปี กำลังเผชิญวิกฤติความเชื่อมั่นอย่างหนัก ทั้งจากคนภายนอก และคนภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด

ภายในสำนักงานอัยการสูงสุด ก็มีความเห็นแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายหนุนอัยการสูงสุด กับฝ่ายพลังเงียบ ที่เห็นตรงกับกระแสสังคม คนในสำนักงานอัยการสูงสุด ตอนนี้ในส่วนที่หนุนอัยการสูงสุด มองว่า อัยการกำลังมีการแทรกแซงความเป็นอิสระด้านการสั่งคดีขณะที่กลุ่มพลังเงียบ แม้จะเห็นด้วยว่า การสั่งคดีของ "เนตร นาคสุข" ผิดระเบียบและผิดกฎหมาย แต่ก็แสดงออกไม่ได้ เพราะอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ยังอยู่ในวาระอีก 1 ปี การแสดงท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเกรงว่าจะมีผลต่อชีวิตหน้าที่การงานของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม คณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ.ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ คนนอกคงจับตาที่การตั้งกรรมการสอบการใช้ดุลพินิจ "เนตร นาคสุข" ที่สั่งไม่ฟ้อง "บอส" แต่สำหรับข้าราชการอัยการ นั้น ใจจดจ่อที่วาระโยกย้ายระดับอธิบดี มากกว่าแสดงให้เห็นว่า อัยการนั้นห่วงภาพลักษณ์องค์กร แต่ห่วงสถานะตัวเองมากกว่า สิ่งที่ยืนยันได้ให้ดูผลสรุปการสอบสวนของ 7 อรหันต์อัยการและเมื่อ 2-3 วันก่อน อดีตอัยการสูงสุด คณิต ณ นคร บอกเล่าถึงความพยายามวางรากฐานให้สำนักงานอัยการสูงสุด ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยบอกว่า การเป็นอัยการสูงสุด ไม่ได้เป็นได้โดยง่าย การเป็นอัยการที่ดีนั้นยาก และยิ่งเป็นอัยการสูงสุดยิ่งยาก ต้องผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) และเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่ในสมัยหลังๆ เมื่อ ก.อ.อนุมัติแล้ว ต้องส่งไปรัฐสภา ด้วยเมื่อไล่เรียงดู 3 ก.ย.2562 วุฒิสภา มีมติ 215 ต่อ 6 งดออกเสียง 9 เสียง เห็นชอบ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นอัยการสูงสุดดังนั้น การจะหวังพึ่งอัยการ ตรวจสอบกันเองนั้น คงยาก ต้องหวังพึ่งกรรมการชุด "วิชา มหาคุณ" ที่นายกฯ ตั้งขึ้นมา หรือถ้าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ของวุฒิสภา ในฐานะให้ความเห็นชอบอัยการสูงสุด ย่อมมีอำนาจถอดถอนได้ ถ้าเห็นว่า บริหารงานล้มเหลว อยู่ที่ว่าวุฒิสภา จะกล้ากลืนน้ำลายตัวเองไหม