ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ดวลขนไก่"โตโยต้า"ฐิติพร ชนะผ่าน บุศนันทน์ มือวางอันดับ1

453 4
ดวลขนไก่โตโยต้าฐิติพร ชนะผ่าน บุศนันทน์  มือวางอันดับ1

แบดมินตัน โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งกันเป็นวันที่ 2 ในประเภท หญิงเดี่ยว รอบ 2 ฐิติพร กล่อมยงค์ " ชนะผ่าน " ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ส่วนคู่ผสมรอบที่ 2 วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ และ ฤทัยชนก ไล้สวน คู่มือวางอันดับ 1/2 ชนะ ดฤษนันท์ เดชคงทน กับ นันท์นภัส สุขกลัด ชายเดี่ยวรอบ 3 กันตภณ หวังเจริญ มือวางอันดับ 1 ชนะ พชรพล นิพรรัมย์

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ุ มือวางอันดับ 1 ของรายการประเภทหญิงเดี่ยว ( แฟ้มภาพ)

การแข่งขันแบดมินตัน โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวม 1,020,000 บาท ที่เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคมเป็นการแข่งขันวันที่ 2 การแข่งขันรายการนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกนักกีฬา ไปเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก โธมัส คัพ และอูเบอร์ คัพ 2020 ระหว่างวันที่ 3-11 ต.ค.นี้ ที่เมืองออร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก

สำหรับผลการแข่งขัน คู่ที่น่าสนใจ หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ฐิติพร กล่อมยงค์ (Spirit by Maneepong) ชนะผ่าน บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ุ (บางโพ) มือวางอันดับ 1 ของรายการ, ลักษิกา กัลละหะ (GRANULAR) มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ปนิดา ทิพย์ทวีชาญ (PUZJAK BADMINTON ACADEMY) 21-17, 21-7, พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ลฎาภา สิงห์แก้ว (ทหารอากาศ) 21-9, 21-10, เบญญาภา เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) ชนะ อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ (GRANULAR) 10-21, 21-15, 21-13, ศุภนิดา เกตุทอง (ตำรวจ) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ (บ้านทองหยอด) 21-19, 21-13

ณิชชาอร จินดาพล (ตำรวจ) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ประเภทหญิงเดี่ยว

นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด (เกษมศักดิ์ Badminton Academy) มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ ชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ (บ้านทองหยอด) 21-17, 21-14, ณิชชาอร จินดาพล (ตำรวจ) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ มิ่งมุก เมียร์แมน (@CNX) 21-18, 21-8, พรพิชชา เชยกีวงศ์ (พลสนะแบดมินตัน) ชนะ ชนัญชิดา จูเจริญ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 6 ของรายการ 14-21, 21-18, 23-21, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (ภควัฒน์ แบดมินตัน) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ สรัลพร พรพัฒนามงคล (ดิลก) 21-6, 21-9

คู่ผสม รอบ 2 (32 คู่) วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ กับ ฤทัยชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 1/2 ของรายการ ชนะ ดฤษนันท์ เดชคงทน กับ นันท์นภัส สุขกลัด (GRANULAR) 21-16, 14-21, 21-10, รัชพล มรรคศศิธร (สิงห์ H.H.) กับ ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ (สมาคมกีฬากรุงเก่า) คู่มือวางอันดับ 5/6 ของรายการ ชนะ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์) กับ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น (บ้านทองหยอด) 21-11, 21-16, วัชระ บูรณะเครือ กับ กิตติภัค ดับทุกข์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ รัชพล อินทนนท์ กับ ภทรภร กุลมาตร์ (บ้านทองหยอด) 21-14, 21-3, วงศกร ทองคำ กับ ธนพิม กวีนันทวงศ์ (พรหมลิขิตแบดมินตัน) คู่มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ กับ พชรภรณ์ ปั้นทอง (บ้านทองหยอด) 21-13, 21-13

กานต์ภพ อรรถวิโรจน์ กับ วนิดา บัวภา (A-TEAM) คู่มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ธนาวัสน์ อุดมสีห์ภรกุล กับ สุธีนี ด่านสุนทรวงศ์ (Spirit by Maneepong) 21-14, 21-15, อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ กับ วลัยพรรณ ปดิมน (บ้านทองหยอด) คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (JP ACADEMY) กับ อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ (PUTI CLUB) 21-16, 12-21, 21-18, ปริญญวัฒน์ ทองน่วม กับ ผไทมาส เหมือนวงษ์ (GRANULAR) คู่มือวางอันดับ 5/6 ของรายการ ชนะ นรุตม์ แสงขำ กับ กัญญาณัฐ สุดเชยชม (บ้านทองหยอด) 18-17 และชนะผ่าน, ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ กับ ศุภมาศ มิ่งเชื้อ (บ้านทองหยอด) ชนะ จักรพรรดิ์ หน่อขัติ กับ นภา สามารถ (Spirit by Maneepong) 21-14, 21-11

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) ชนะ ฐิติ โกกิละวาที (Greenhill Badminton)ประเภทชายเดี่ยว

ส่วน ชายเดี่ยว รอบ 3 (32 คน) กันตภณ หวังเจริญ (พลสนะแบดมินตัน) มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พชรพล นิพรรัมย์ (บ้านทองหยอด) 21-17, 21-13, กิตติพงศ์ อิ่มนาค (GRANULAR) มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร (วี บียอนด์) 22-20, 21-14, โฆษิต เพชรประดับ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ สมัชญ์ บัวสอาด (อมาตยกุล) 21-9, 21-8, ศรันย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ปิติกมล พานแก้ว (ศิริภูล) 21-16, 21-14, อดุลรัชต์ นามกูล (ทหารอากาศ) ชนะ ชัชฤทธิ์ เยาวนิช (ที ไทยแลนด์) มือวางอันดับ 9 ของรายการ 12-12, 20-22, 21-13

ภากร โชติพินิจ (GRANULAR) มือวางอันดับ 8 ของรายการ ชนะ สรวิศ พิจิตพลากาศ (@First) 21-13, 21-9, ธีรภัทร เขียวหวาน (GRANULAR) มือวางอันดับ 10 ของรายการ ชนะ พลกร จรัสจินดาวงศ์ (วี บียอนด์) 17-21, 21-14, 21-16, สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ (ตำรวจ) มือวางอันดับ 5 ของรายการ ชนะ นนท์ปกรณ์ นันทธีโร (ทหารอากาศ) 17-21, 21-12, 21-13, สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ (Enjoy Team) มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ สรัล รักษ์เจริญ (บ้านทองหยอด) 21-7, 21-12, กุลวุฒิ วิทิศศานต์ (บ้านทองหยอด) มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ฐิติ โกกิละวาที (Greenhill Badminton) 21-12, 21-11


เรื่องโดย ทีมข่าวกีฬา | ภาพโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend