ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

สถาบันฯอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ดำรงสถานะเหนือการเมือง

1.29K 19
สถาบันฯอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ดำรงสถานะเหนือการเมือง

นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ ย้ำสถาบันฯอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือการเมือง ยันการเรียกร้องเป็นสิทธิ์สามารถกระทำได้ แต่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่และผลของกฎหมายด้วย

(10 สิงหาคม 2563) นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา ถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ว่า สังคมไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากการถวายความจงรักภักดีในวาระต่างๆ แสดงถึงความยึดมั่นในพระองค์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ได้แพร่เชื้อไปยังหลายประเทศในระลอก 2 นั้น ปรากฏว่าไทยเป็นประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดีที่สุด ซึ่งประชาชนคนไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสชนิดนี้ จึงทรงติดตามความก้าวหน้าในการรักษาและพระราชทานเครื่องมือแพทย์และห้องตรวจฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการรักษาและดูแลประชาชนของพระองค์ให้รอดพ้นจากเชื้อโควิด - 19 เปรียบเสมือนพระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขและทรงพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ

นายภณวัชร์นันท์กล่าวต่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงปรับพระองค์ให้เข้ากับยุคสมัย และมีพระปรีชาชาญเท่าทันโลก ในส่วนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระองค์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และดำรงสถานะอยู่เหนือการเมืองเสมอ ดังนั้น การเรียกร้องใดๆ ถือเป็นสิทธิที่กระทำได้ แต่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยและผลของกฎหมายด้วย


"คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป" นายภณวัชร์นันท์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend