ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

"บิ๊กป้อม"ลงพื้นที่พิจิตรเร่งรัดขุดลอกบึงสีไฟ

1.0K 48
บิ๊กป้อมลงพื้นที่พิจิตรเร่งรัดขุดลอกบึงสีไฟ

พิจิตร -รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตรวจโครงการขุดลอกบึงสีไฟและพัฒนาแม่น้ำพิจิตร พบปัญหาการขุดลอก การขนย้ายกองดิน สั่งการให้แล้วเสร็จเดือนกันยายนนี้ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 กรกฎาคมพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟและโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่อุทยานบัว บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาฟื้นฟูบึงสีไฟและแม่น้ำพิจิตร และนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกบึงสีไฟ บริเวณอุทยานบัว บึงสีไฟ


สำหรับโครงการขุดลอกบึงสีไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดลอก โดยมีกรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอกบึงไฟเป็นหน่วยงานหลัก แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งจะส่งผลให้บึงสีไฟสามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งสิ้น 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยระยะที่ 1 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 มีปริมาณมูลดินที่ได้จากการขุดลอก ประมาณ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือส่วนระยะที่ 2 ที่ต้องขุดลอกดินอีกประมาณ 7 แสนลูกบาศก์เมตร โดยกำชับให้มีการเร่งรัดการดำเนินการขุดลอก ซึ่งติดปัญหาการขนย้ายและการจำหน่ายวัสดุดินที่ขุดลอก

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงการลำเลียงน้ำเข้าสู่บึงสีไฟ ซึ่งกรมชลประทานคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสามารถดึงน้ำเข้าบึงสีไฟในการเก็บกักน้ำไม่น้อยกว่า 80% ของความจุ

นอกจากนี้พล.อ.ประวิตรยังมอบนโยบาย ในการลงพื้นที่บึงสีไฟครั้งนี้ เพื่อติดตามเร่งรัดการการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเพิ่มปริมาณความจุรองรับน้ำฝน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น โดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบึงสีไฟทั้งระยะสั้นในการขุดลอกให้แล้วเสร็จตามแผน พร้อมเคลื่อนย้ายกองดินที่ได้ทำการขุดลอกแล้วทั้งหมดประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตรออกจากพื้นที่

โดยกรมเจ้าท่าร่วมกับจังหวัดพิจิตรวางแนวทางขนย้ายดินทั้งส่วนที่ขายทอดตลาดได้ และส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของส่วนราชการโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึง เพื่อให้บึงสีไฟเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

ส่วนแผนการพัฒนาบึงสีไฟในอนาคตได้มอบหมายให้ สทนช.ประสานจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกรอบแนวจัดทำแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์บึงสีไฟทั้งระบบ เช่นเดียวกับการบูรณาการแผนพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เช่น บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก

เรื่องโดย สายันต์ ชูฉ่ำ | ภาพโดย สายันต์ ชูฉ่ำ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend