ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

สมุทรสงคราม เชิญเที่ยวงาน "นั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลน"

188 6
สมุทรสงคราม เชิญเที่ยวงาน นั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลน

หลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ประเทศเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายจังหวัดทั่วประเทศได้เร่งส่งเสริมและรณรงค์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเอง เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม


นายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม แถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามโดยเป็นการจัดกิจกรรม "นั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" โดยมีนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไรผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.สมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดสมุทรสงคราม

 นายชรัส กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงคราม ถือว่ามีจุดเด่นในด้านระบบนิเวศของน้ำ ซึ่งมีถึง 3 แบบ ทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดสมุทรสงครามที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ประมงและการท่องเที่ยวเป็นจังหวัดที่มีความผูกพันกับสายน้ำ และมีแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามรวมทั้งวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น แม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆแต่ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี

โดยทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเรื่องการปลูกป่าชายเลนเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยจังหวัดได้มีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการปลูกป่าชายเลน อีก 2 ครั้ง คือวันที่ 19 กรกฎาคม 63 ณศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม และวันที่ 2 สิงหาคม 63 ณโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนหมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเช่น ชายฝั่งทะเล ทิวทัศน์ไม้ไผ่ชะลอคลื่น วิถีชีวิตของชาวประมงซึ่งมีนกนานาชนิดบินมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีผู้คนนิยมเดินทางมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนอยากให้เราทุกคนมาช่วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนจึงขอเชิญเชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลนเชื่อว่าจะสร้างความสุขและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและหากเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงครามมีความปลอดภัยแน่นอนโดยจังหวัดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างดี

โดยทางจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เรื่องการปลูกป่าชายเลนเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด โดยจังหวัดได้มีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการปลูกป่าชายเลน อีก 2 ครั้ง คือวันที่ 19 กรกฎาคม 63 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม และวันที่ 2 สิงหาคม 63 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนหมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆ เช่น ชายฝั่งทะเล ทิวทัศน์ไม้ไผ่ชะลอคลื่น วิถีชีวิตของชาวประมง ซึ่งมีนกนานาชนิดบินมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีผู้คนนิยมเดินทางมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน อยากให้เราทุกคนมาช่วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลน จึงขอเชิญเชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมนั่งเรือแถกปลูกป่าชายเลน เชื่อว่าจะสร้างความสุขและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และหากเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงครามมีความปลอดภัยแน่นอน โดยจังหวัดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างดี

เรื่องโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ | ภาพโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend