ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

"พีระวิทย์" แนะตัดงบดูงานใช้สร้าง รพ.สต.

162 5
พีระวิทย์ แนะตัดงบดูงานใช้สร้าง รพ.สต.

"พีระวิทย์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ชี้ต้องพิจารณางบฯ64 อย่างรอบคอบ แนะรัฐบาลตัดงบดูงานต่างประเทศ-อบรมสัมมนา เพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลให้ทั่วถึง


(2 กรกฎาคม 2563) นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ว่า จากการวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณปี 2564 จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท ที่มีการนำแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มาใช้บูรณาการทุกมิติ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม แต่เนื่องจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรอบคอบเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีได้วิเคราะห์กันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน แต่ตนต้องการให้มีการมุ่งเน้นการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อันเป็นผลพ่วงมาจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นบททดสอบที่สำคัญยิ่ง อยากให้ปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น เช่น การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานต่างประเทศ การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น แล้วนำงบประมาณส่วนนี้มาส่งเสริมด้านสาธารณสุข โดยการขยายโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล(รพ.สต.)ให้ทั่วถึง แต่ขยาย รพ.สต.แล้วจะต้องมีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ส่งไปให้ด้วย

"เราใส่ใจกันแต่โควิด-19ในตอนนี้ แต่เรากำลังจะลืมไปว่าเรามีโรคเจ้าประจำที่มาอยู่ทุกๆปี โดยเฉพาะในฤดูฝนในตอนนี้ มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกและไข้มาเลเรียมากกว่าโควิด-19เสียอีก ผมยกตัวอย่างในปี 2562 มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก 22,203 ราย เสียชีวิต 28 ราย จึงอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและ ครม. พิจารณาสาธารณสุขสู่รากหญ้าถิ่นทุรกันดาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะเมื่อเกิดปัญหาสาธารณสุขแล้วจะเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน" นายพีระวิทย์ กล่าว ทั้งนี้ นายพีระวิทย์ อภิปรายต่อว่า รัฐบาลควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับปากท้อง การทำมาหากินของประชาชนด้วย เพราะเราพูดกันแต่เรื่องของผู้ประกอบการ แต่ทำอย่างไรให้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาด คนที่หาเช้ากินค่ำไม่ต้องไปกู้เงินเป็นหนี้นอกระบบ ยิ่งในช่วงวิกฤติโควิด-19ในครั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้ายิ่งทำมาหากินยาก หาเงินลงทุนก็ยาก ซึ่งตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการโรงแรม แต่ชาวบ้านปลีกย่อยจะทำอย่างไร เพราะก็มีความต้องการทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อลูกหลานขององตนเอง รวมถึงต้องการให้รัฐบาลได้ให้ความสำคัฐมุ่งเน้นเรื่องการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ทั้งนี้ตนขอเป็นกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีและ ครม.ได้จัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ ประสบความสำเร็จอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend