ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

สตช.คลอด 10 หน่วยงานใหม่

2.0K 9
สตช.คลอด 10 หน่วยงานใหม่

ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง -ประกาศ จัดตั้งหน่วยใหม่ ยุบหน่วย กำหนดภารกิจตำรวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนสำนวนคดีทั่วประเทศ จับตาตุลาคมนี้แต่งตั้งล็อตใหญ่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และยุบบางสายงาน และให้มีอำนาจหน้าที่ใหม่ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย


1.ตั้งศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา(บช.ศ.) เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ มีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้บังคับการ ยศ พลตำรวจตรี โดยยุบกลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ

2.ตั้งกองบังคับการกฎหมายและคดี ขึ้นมา 9 กองบังคับการ ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็น ทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง ทั้งนี้ให้กองบังคับการกฎหมายและคดีมี กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี อยู่ในสังกัด การจัดตั้งกองบังคับการกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความเห็นแย้งคำสั่งพนักงานอัยการ ตามมาตรา 145/ 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 การสอบสวนคดีอาญา การดำเนินการด้านคดีปกครอง คดีแพ่ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กระบวนการหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งระดับผู้บังคับการ หรือชั้นยศ พลตำรวจตรี และทุกระดับตำแหน่ง

ขณะที่มติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา มีมติให้อำนาจ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รองผู้บังคับการลงมาในส่วนราชการที่ได้มีการกำหนดขึ้นใหม่ ได้แก่ กองบังคับการกฎหมายและคดี สังกัด ภ.1-9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ซึ่งมีกฎกระทรวงฯออกมาพร้อมกัน) และศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

ทั้งนี้ มีรายงานว่า การตั้งกองบังคับการกฎหมายและคดีขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการเติบโตของบุคคลากรในสายงานสอบสวนด้วย โดยมีกองบังคับการที่บริหารงานด้านกฎหมายโดยเฉพาะ และมีตำแหน่งรองรับ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับและเลื่อนตำแหน่งครั้งใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ จะเกษียร์อายุราชการ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend