บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง ฉาย บุนนาค เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทัพพัฒนากลุ่ม Holding และสื่อนอกบ้าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ล่าสุด บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นาย ฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


โดยคณะกรรมการเห็นว่า นายฉาย บุนนาค เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการเงิน ตลอดจนการบริหารธุรกิจสื่อเป็นอย่างดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทภายใต้การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์บริษัทที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ


ดังจะเห็นได้จากการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียนอย่าง บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) และ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)ที่ภายใต้การบริหารงานของนายฉาย ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มบริษัทเนชั่นฯจากกว่า 4 พันล้านบาทจนหมด รวมถึงพลิกธุรกิจของกลุ่มเนชั่นจนปรากฎมีผลกำไรในช่วงที่ผ่านมา


จึงมั่นใจได้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งอย่างถี่ถ้วนแล้วเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท

ทั้งนี้ "AQUA" เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2537 ในนามของ บริษัท พานาเชน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจหลักประเภทเช่าซื้อ ต่อมาเมื่อปี 2547 บริษัทได้แปรสภาพเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนโดยดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ และการลงทุนเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อปี 2550 บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจสื่อป้ายโฆษณากับบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ จนก้าวมาเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น


ภายหลังการร่วมลงทุนในธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาแบบครบวงจร ขยายการดำเนินงานสู่สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ ทุกรูปแบบรวม ทั้งเพิ่มการลงทุนในธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร


และด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดในด้านสื่อโฆษณาแบบครบวงจรที่มีคุณภาพของประเทศเมื่อต้นปี 2555 บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อโฆษณาเพื่อขยายธุรกิจสื่อโฆษณาให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไป ในนามของ "บริษัท อควาคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" และ "บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)" ภายใต้แบรนด์ "AQUA"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด