ป.ป.ช. ฟัน "ยิ่งลักษณ์" ผิดม.157 ปมเด้ง "ถวิล" พ้นสมช.

"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" มีมติฟัน "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากกรณีโยก "ถวิล เปลี่ยนศรี" พ้นสมช. รวมถึงตั้ง "เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์" นั่งผบ.ตร.

(1 กรกฎาคม 2563) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการชี้มูลความผิดกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับพวก กรณีใช้อำนาจโอน นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำโดยมิชอบ
ทั้งนี้ โดยข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกฯ ดำเนินการทำเรื่องขอรับโอนนายถวิล จากนั้นสำนักเลขาธิการนายกฯ ได้มีบันทึกข้อความถึง น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯในขณะนั้น และพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ ในขณะนั้น เพื่อให้ความเห็นชอบและยินยอมการโอนนายถวิล จากนั้นสำนักเลขาธิการนายกฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ
โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้อนุมัติให้นำเสนอ ครม. เป็นวาระจร และในวันเดียวกัน ครม. ได้มีการประชุมและลงมติรับทราบให้โอนนายถวิล จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็ได้มีคำสั่งให้นายถวิล มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯในตำแหน่งดังกล่าวทันที ซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายนี้ดำเนินการอย่างเร่งรีบรวบรัด แล้วเสร็จภายใน 4 วัน จากนั้นในวันที่ 4 ต.ค. 2554 ครม.ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช.


อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ที่เป็นเครือญาติของตนเอง ให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งที่ประชุม ก.ต.ช. มีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนแล้วเห็นว่า การกระทำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192
ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอื่นเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป ทั้งนี้ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น พร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 76 ต่อไป