ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

กรมธนารักษ์เดินหน้าเปิดแอปฯบริการผู้เช่า

263 9
กรมธนารักษ์เดินหน้าเปิดแอปฯบริการผู้เช่า

กรมธนารักษ์พัฒนาการให้บริการแก่ผู้เช่าผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย ตอบสนองการให้บริการของภาครัฐอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากต่างๆ ให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้(1 กรกฎาคม 2563) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยว่า ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนการให้บริการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ประชาชนที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้เทคโนโลยีของประชาชน และเตรียมพร้อมนำออกมาใช้งาน ดังนี้


1. Application ให้บริการผู้เช่า บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้บริการผู้เช่าในการสอบถามรายละเอียด การเช่า อัตราค่าเช่า สัญญาเช่า แปลงที่ราชพัสดุที่เช่า ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระเงินในแต่ละงวด โดยสามารถชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต / เดบิต และผ่านบัญชีธนาคารได้ทันที รองรับการยื่นคำร้องขอดำเนินการต่างๆ เช่น คำร้องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่า ขอโอนสิทธิ์ สืบสิทธิ์ การขอนัดหมายเพื่อทำการสำรวจ/รังวัด หรือขอดำเนินการในเรื่องอื่นๆ สามารถติดตามสถานะ และผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

2. ระบบให้บริการส่วนราชการที่ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ เป็นการให้บริการส่วนราชการ ผู้ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ ในการสืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ ที่ส่วนราชการนั้นๆ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อยู่ รองรับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ที่ดินและอาคาร) การแจ้งรื้อถอน การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน รวมถึงรองรับการติดตามการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

3. ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในด้านการบริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน รองรับการสืบค้นราคาประเมินและการรับเรื่องการคัดค้านราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์จากประชาชน มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบันการเงินต่างๆ โดยเบื้องต้นจะเปิดให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7,826 แห่ง ทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการเข้าใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลราคาประเมินเพื่อนำไปเป็นฐานในการคำนวณภาษี ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการเข้าใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และจะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินภายหลังจากที่กรมธนารักษ์ประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รอบบัญชี พ.ศ. 2564-2567 ในวันที่1 ธันวาคม 2563ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

4. Sticker Line กรมธนารักษ์ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Line Sticker แบบภาพนิ่ง จำนวน 24 ภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร โดยจะเริ่มนำร่องแจกให้ผู้เช่า ที่ราชพัสดุ จำนวน 7,000 ราย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และจะดำเนินการการแจก Sticker Line ให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ดาวน์โหลด Application (ให้บริการผู้เช่าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เรื่องโดย กรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend