ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ด่วน! ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่สมุทรปราการแทน "กรุงศรีวิไล"

21.73K 51
ด่วน! ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่สมุทรปราการแทน กรุงศรีวิไล

"ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง" สั่งเลือกใหม่สมุทรปราการ แทน "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" จากกรณีคนใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ด้าน กกต. ย้ำอดีตดารารุ่นใหญ่คุณสมบัติครบ ก็สามารถลงป้องกันพื้นที่เดิมได้

(30 มิถุนายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. ให้ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา หลังถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล

ทั้งนี้ เหตุจากคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน นายกรุงศรีวิไล ตามมาตรา 133 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ที่ระบุว่า "เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และ ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกต้ังใหม่โดยเร็ว และให้นําความในมาตรา 138 วรรค2 วรรค3 และวรรค4 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม"

ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กรณีนี้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น โดยไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการเลือกตั้งดังนั้น หากนายกรุงศรีวิไล มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็ยังสามารถลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมได้ โดยกระบวนการ

หลังจากนี้ สำนักงาน กกต. จะประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่ กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend