ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ด่วน! ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่สมุทรปราการแทน "กรุงศรีวิไล"

21.2K 51
ด่วน! ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่สมุทรปราการแทน กรุงศรีวิไล

"ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง" สั่งเลือกใหม่สมุทรปราการ แทน "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" จากกรณีคนใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ด้าน กกต. ย้ำอดีตดารารุ่นใหญ่คุณสมบัติครบ ก็สามารถลงป้องกันพื้นที่เดิมได้

(30 มิถุนายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. ให้ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา หลังถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล


ทั้งนี้ เหตุจากคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน นายกรุงศรีวิไล ตามมาตรา 133 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่ระบุว่า "เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และ ให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกต้ังใหม่โดยเร็ว และให้นําความในมาตรา 138 วรรค2 วรรค3 และวรรค4 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม"

ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กรณีนี้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น โดยไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการเลือกตั้งดังนั้น หากนายกรุงศรีวิไล มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็ยังสามารถลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมได้ โดยกระบวนการ

หลังจากนี้ สำนักงาน กกต. จะประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่ กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend