ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เคาะแล้ว! เฟส 5 ปิดห้าง 4 ทุ่ม ผับ บาร์ ไม่เกินเที่ยงคืน

890 21
เคาะแล้ว! เฟส 5 ปิดห้าง 4 ทุ่ม ผับ บาร์ ไม่เกินเที่ยงคืน

เปิดรายละเอียดคลายล็อกเฟส 5 ห้างสรรพสินค้า ปิด 22.00น. อาบ อบ นวด โรงน้ำชา ต้องมีใบอนุญาตถูกกฎหมาย ห้ามค้าประเวณีส่วนผับ-บาร์ เปิดถึงเที่ยงคืนเท่านั้น พร้อมยกเลิกเว้นที่นั่งรถขนส่งสาธารณะ และเพิ่มคุณสมบัติ คน 6 กลุ่ม เข้าประเทศไทย

(29 มิถุนายน 2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ถึง มาตรการ ผ่อนคลาย ระยะที่ 5 ตามที่ สมช. เสนอทั้งหมด โดยที่ประชุมให้มีการเปิดโรงเรียน และห้างสรรพสินค้าทั้งหมด ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยให้ ศูนย์การค้า ปิดในเวลา 22.00 น. และร้านสะดวกซื้อเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนผับ บาร์ ให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี และต้องเข้มงวด เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ แอพพิเคชันไทยชนะ โดยให้ ศปม. เข้มงวด เพราะเป็นกิจกรรมกิจการที่สุ่มเสี่ยงมาก ดังนั้นผู้ประกอบกิจการ ต้องทำตามอย่างเข้มงวด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตาม ต้องมีบทลงโทษเข้มข้น โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติม

ส่วนอาบ อบ นวด และโรงน้ำชา มอบให้ ศปม. ตรวจเข้มใบอนุญาต และต้องลงทะเบียนในแอพฯไทยชนะ หากมีการติดเชื้อ เจ้าของกิจการ ต้องมีส่วนรับผิดชอบ และห้ามมีการขายประเวณี


ส่วนการผ่อนคลาย ผู้ที่จะเดินทางมาในราชอาณาจักร ทางกระทรวงต่างประเทศเสนอเพิ่มบุคคล 6 กลุ่ม คือ 1.คู่สมรส และบุตร ของผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร 2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย 4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม เช่น ศัลยกรรม และการตรวจมีบุตรยาก เน้นเฉพาะบางโรคบางกลุ่ม 5.นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครอง และ 6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมาย คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เช่น นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยเข้ามาจะต้องกักตัว 14 วัน แต่จะต้องจ่ายเงินเอง เบื้องต้นกำหนดเข้ามาวันละ 200 คน

ส่วนแขกของรัฐบาล ต้องเป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน และเดินทางระยะสั้น ตรวจรับรองการปลอดโควิด-19 จากประเทศต้นทาง พร้อมจำกัดการเดินทางเฉพาะตามกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้บริการขนส่งมวลชน ที่สำคัญต้องมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยความมั่นคงติดตาม

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. ยังมีมติ ยกเลิก การเว้นที่นั่งในขนส่งสาธารณะ แต่ผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องของการคงการทำงานที่บ้าน และเหลื่อมเวลาการทำงาน

โฆษก ศบค. ยังย้ำถึงความจำเป็นของการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ว่า มี 2 ปัจจัย คือ 1.การให้อำนาจป้องกันโรค ที่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คือ เรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศทุกช่องทาง และ 2.อำนาจในการให้กักตัว การควบคุมกิจกรรมกิจการต่างๆ ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีอำนาจในการควบคุมโรคได้ทันท่วงที

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend