ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"เศรษฐพงค์" ปิ้งไอเดียหนุนตั้ง "กองทุนกิจการอวกาศ"

180 10
เศรษฐพงค์ ปิ้งไอเดียหนุนตั้ง กองทุนกิจการอวกาศ

"เศรษฐพงค์" ปิ้งไอเดียหนุนตั้ง "กองทุนกิจการอวกาศ" เสริมเขี้ยวเล็บด้านอวกาศ สอดคล้องอุตสาหกรรม "นิวเอสเคิร์ฟ" หวัง ไทยมีกฎหมายกิจการอวกาศโดยเร็ว ชี้ โลกพัฒนาไปไกล ประเทศไทยต้องมี "Space Agency" เพื่อประโยชน์ทั้งเชิง "พาณิชย์-ความมั่นคง" ทัดเทียมนานาประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กทธ.ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการออก พ.ร.บ.กิจการอวกาศ พ.ศ. ... ว่า ทราบว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติแล้ว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในโลกยุคปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาไปไกล หลายประเทศส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลก รวมถึงการส่งดาวเทียมโคจรรอบโลกเพื่อสำรวจทั้งด้านภูมิกาศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการทหาร หรือระบบโทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งขณะนี้โลกของเราได้มีการตั้งภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศ ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกภาคีด้วย โดยประเทศไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และได้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ โดยได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมา ที่สำคัญคือรัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาจัดตั้งกองทุนกิจการอวกาศ เพื่อนำมาใช้ในการบำรุงส่งเสริมกิจการด้านอวกาศโดยเฉพาะ และจะเป็นประโยชน์อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ (New s-curve) ที่กำลังมาแรง ซึ่งประเทศไทยควรที่จะให้ความสำคัญเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง


พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับสาระสำคัญของ ร่างพ.ร.บ.กิจการอวกาศ ฉบับนี้ มีขอบเขตครอบคลุมกิจการอวกาศที่ยังไม่มีอยู่ภายใต้กฎหมายใดหรือยังไม่มีหน่วยงานใดทํามาก่อน เช่น การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ การจัดการอุบัติเหตุทางอวกาศ การสร้างดาวเทียมและวัตถุอวกาศ เป็นต้น ส่วนที่มีการดําเนินการอยู่แล้วยังเป็นของหน่วยงานเดิม เช่น คลื่นความถี่ วงโคจร Landing right อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีลักษณะยุทธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการอวกาศเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ดังนั้น ไทยจำเป็นจะต้องมี Space Agency ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในด้านกิจการอวกาศทั้งในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงงานด้านความมั่นคงและปลอดภัยด้านกิจการอวกาศ รวมถึงการสร้างกฎเกณฑ์ของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศให้สอดคล้องกับข้อบังคับระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการอวกาศของประเทศไทย และดูแลปกป้องผลประโยชน์ต่างๆของประเทศที่มาจากกิจการอวกาศด้วย"ผมหวังว่า ร่างพ.ร.บ.กิจการอวกาศ ฉบับนี้ จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และส่งต่อให้สภาพิจารณาได้โดยเร็ว เพราะวันนี้หลายประเทศพัฒนาไปไกลมาก มีการส่งยานอวกาศ ดาวเทียม และทำกิจการทางอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เฉพาะประเทศในฝั่งตะวันตกเท่านั้น แต่หลายประเทศในเอเชีย ก็มีการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาด้านอวกาศ ทั้งการส่งดาวเทียมขึ้นไปหรือการที่เรามีบุคคลาการที่ไปทำงานกับ NASA ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกับนานาประเทศ การออกกฎหมายนี้มาบังคับใช้จะทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น" พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์

เรื่องโดย Nationtv​ | ภาพโดย Nationtv​
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend