ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 6 ข้อกำหนดยกเลิกเคอร์ฟิว

6.17K 25
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 6 ข้อกำหนดยกเลิกเคอร์ฟิว

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 6 ข้อกำหนด ยกเลิกเคอร์ฟิว อนุญาตจัดสัมมนา ให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้ ส่วนผับบาร์ยังอด ขณะที่โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้แต่ต้องมีเด็กไม่เกิน 120 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน พ.ศ. 2563

อาศัยตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่น พ.ศ.2534นายกฯจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายอาทิ ยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.นี้โรงเรียน มหาลัยนานาชาติ เปิดการเรียนการสอนได้ไม่เกิน 120 คน โดยเน้นดำเนินการตามมาตรการที่ทางรัฐสั่ง ส่วนการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร สามารถกระทำได้ยกเว้นสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

อย่างไรก็ตามสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้หรือไม่ให้หารือกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คลิกอ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่


คลิกอ่านรายละเอียฉบับเต็มที่นี่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend