ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส.ส.ก้าวไกล ยกนิทาน "หุ่นไล่กา" สกัดฝูงนกการุมกินไร่นา

74 2
ส.ส.ก้าวไกล ยกนิทาน หุ่นไล่กา สกัดฝูงนกการุมกินไร่นา

"ณัฐพงษ์" ส.ส.ก้าวไกล ยกนิทาน "ลุงบาล-น้าแทน-น้องก้าว" เปรียบเทียบการแก้ไขปัญกานกกาอีแอบ รุมทึ้งผลประโยชน์ประเทศชาติ พร้อมแนะให้ กมธ.ติดตามตรวจสอบการใช้งบแก้โควิดจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ เฉกเช่นการสร้าง "หุ่นไล่กา" เฝ้าไร่นา

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายญัติตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยได้ยกนิทานอ้างอิงประวัติศาสตร์ขึ้นมาเล่าต่อที่ประชุม เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐไทยเสมอมา นั่นคือ "หุ่นไล่กา" ว่า ในอดีตกาล มีครอบครัวปลูกข้าวสาลีอยู่ 3 ครอบครัว คือ ลุงบาล น้าแทน และน้องก้าว ซึ่งในทุกปีทั้ง 3 ครอบครัวประสบกับปัญหาฝูงนกกาที่แอบบินมากินผลผลิตเป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งลุงบาลได้มีครอบครัวหนึ่งตัดสินในล้อมรั่วขึงตาข่าย เพื่อป้องกันนกกา แต่ไม่ว่าจะพยายามล้อมรั้วแน่นหนาขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความสามารถของนกกาที่จะเรียนรู้ในการลัดเลาะช่องทางใหม่ๆเข้ามา อีกทั้งรั้วเหล่านั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคให้เจ้าของนาไม่สามารถทำงานได้อย่างสะดวก จนทำให้กลายเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการนี้เปรียบเหมือนกับการที่รัฐไทยเลือกใช้ในการกำกับดูแลระบบราชการเสมอมา ที่เน้นแต่การเพิ่มกฎระเบียบ ออกกฎเกณฑ์ เพิ่มอำนาจและบทลงโทษให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ อย่างเช่น สตง. ป.ป.ช. ป.ป.ท. และหวังว่าการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นเหล่านั้นจะได้ผลยิ่งขึ้น แต่กลับกลายเป็นภาระซ้ำเติมแก่ข้าราชการเอง ข้าราชการที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาไม่ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎระเบียบ


ส่วนน้าแทน สังเกตว่านกเหล่านั้นกลัวสายตาของมนุษย์ จึงให้สมาชิกในครอบครัวผลัดกันเข้าเวรยาม แต่ไม่ว่าจะวางแผนให้รัดกุมเท่าไหร่ ก็มักจะมีช่วงทีเผลอเปิดโอกาสให้นกกาเข้ามากินผลผลิตได้อยู่ดี วิธีนี้คลายกับการที่สภาผู้แทนราาฎร กำลังทำอยู่ คือการอาศัยกรรมาธิการที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อคอยตรวจสอบ ถ่วงดุล นโยบายบริหาร สอบที เรียกเอกสารมาที ครบบ้างไม่ครบบ้าง หรือเจอบาหน่วยงานทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ส่งเอกสารอะไรมาเลย และบางครั้งก็มีการเชิญกรรมาธิการไปนั่งทานกาแฟอีก ทำให้พวกเราในฐานะผู้แทนราาฎรแม้ว่าจะช่วยกันผลัดเป็นเวรอยู่เฝ้ายามอย่างหนักหน่วงเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถไล่นกกาอีแอบเหล่านี้ที่มุ่งแต่จะกินผลประโยชน์บนผืนนาข้าวสาลีที่เรียกว่าชาติได้หมดเสียที ส่วนน้องก้าว เป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้า ที่มีความคิดก้าวไกล อยากเห็นอนาคตใหม่ของครอบครัว เขาได้สังเกตเห็นข้อดีและข้อเสียของลุงบาลและน้าแทน นั่นคือเห็นว่านกกานั้นกลัวคนไม่ได้กลัวตาข่าย แต่ครั่นจะล้อมรั้วแบบลุงบาลก็คงล้มเหลวไม่เป็นท่า จึงตัดสินใจลองผลิตเครื่องมือขึ้นมาชิ้นหนึ่งในยุคสมัยนั้นที่ทำให้นกกาไม่กล้าเข้ามาใกล้ไร่นาอีกเลย เพราะเข้าใจว่ามีคนยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่หลับไม่นอน ทนแดด ทนฝนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เคยขยับไปไหน นั่นก็คือหุ่นไล่กานั่นเอง ดังนั้นพวกเราต้องยกเครดิตให้กับน้องก้าวในนิทานเรื่องนี้ ที่ทำให้ตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานี้ มวลมนุษยชาติของเรามีหุ่นไล่กาเอาไว้ใช้งานตั้งแต่อดีตกาล

ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์ บอกว่า จากเรื่องนี้สอนให้พวกเรารู้ว่า เราได้จมปลักอยู่กับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่คิดว่าไม่มีวันที่จะแก้ไขได้ในงบโควิด 1.9 ล้านล้านบาทนี้ พวกเราที่ลงทุนลงแรง สั่งสม สร้างโครงสร้าง สร้างกระบวนการที่เปรียบเสมือนตาข่ายขึ้นมาพันแข้งขาตัวเอง แล้วเฝ้าแต่บอกกับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการพิทักรักษาผลประโยชน์ของชาตินั่นเอง แต่เราหารู้ไม่ ว่าทางออกของปัญหานั้น บางทีอาจเรียบง่าย ลงทุนลงแรงน้อยกว่าสร้างภาระให้กับสังคมไทย และข้าราชการน้อยกว่าอย่างหุ่นไล่กาของน้องก้าวนั่นเอง ซึ่งทางออกที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ หากเปรียบเปรยกับหุ่นไล่กาของน้องก้าวในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในงบโควิดตัวนี้ก็คือ เราจะเสนอให้คณะกรรมาธิการชุดนี้ ทำการจัดเก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างกลางภาครัฐ อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับความกังวลใจเรื่องข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการทางงบประมาณปกติ ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ถูกเสนอผ่านมาทางสภาพัฒน์กว่า 31,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 780,000 ล้านบาท ซึ่งต้องถูกคัดกรองออกโดยคณะกรรมการคัดกรองอย่างน้องครึ่งหนึ่ง เพื่อให้เหลือเท่ากับกรอบงบประมาณ 400,000 ล้านบาทตามแผนฟื้นฟูที่อยู่แนบท้าย พ.ร.ก.ฉบับนี้ แล้วคิดว่าภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน คณะกรรมการชุดนี้จะสามารถคัดกรองโครงการ จะล้อมรั้วป้องกัน ผลัดกันเฝ้าเวรยามเพื่อป้องปรามไม่ให้ฝูงนกกาเหล่าอีแอบเข้ามารุมทึ้งไร่นาสาลีมูลค่า 400,000 ล้านบาทนี้ได้มากน้อยเพียงใด แล้วทำไมเราถึงไม่เลือกใช้วิธีแบบน้องก้าวเลือกใช้ วิธีการในการเลือกใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อทำให้ฝูงนกกาเหล่านั้นต้องระแวดระวังไม่กล้าบินเข้ามา เพราะรู้ว่ามีคนกำลังเฝ้ามองพวกมันอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเวลา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend