"กกท."ชี้มวยมีลุ้นชกสนามปิดประเดิมก.ค.

การหารือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคนวงการมวย เพื่อวางแนวทางจัดการแข่งขัน ที่จะนำเสนอเป็นแนวทางต่อศบค. เพื่อปลดล็อค ทุกฝ่ายตอบรับการร่วมมือ ด้านกกท. คาดการณ์ ช้าสุดกรกฏาคม น่าจะเห็นมวยไทย กลับมาในการชกแบบปิด

ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุม หารือมาตรการ แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬามวย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับวงการมวย เข้าร่วม โดยมีรองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณัฐวุฒิ เรืองเวส เป็นประธานในที่ประชุม


ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอแนวทาง โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะเสนอต่อ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เพื่อผ่อนปรนให้มวยไทย กลับมาทำกิจกรรมได้ หลังหยุดไปนับตั้งแต่มีนาคม โดยมีการร่างข้อเสนอ ครอบคลุมทั้งการฝึกซ้อม เพื่อแข่งขัน และการจัดการแข่งขันมวยไทย อาทิ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ในพื้นที่การแข่งขัน จำกัด ไม่เกิน 50 คน ทั้งนักมวย จนไปถึงผู้เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดสด , นักมวย ต้องกักตัวก่อนแข่ง 21 วัน เป็นต้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้ผู้เกี่ยวข้อง ตอบรับที่จะปฏิบัติตาม


ณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเสนอแนวทางที่เป็นข้อปฏิบัติ ไปยังศบค. ภายใต้แนวทางจัดการชกมวยในสนามแบบปิด ไม่ให้มีการเข้าชม เป็นการถ่ายทอดสดทางทีวี เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นจากโควิด 19 และการให้หลักประกันถือปฏิบัติ จะทำให้ภาครัฐผ่อนปรนให้มวยไทย กลับมาทำกิจกรรมได้ โดยคาดว่าช้าสุด น่าจะเป็นภายในเดือนกรกฏาคมนี้ ที่จะมีการชกมวยเกิดขึ้น