ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"พรรณสิริ"ชงใช้สุโขทัยนำร่องปลูกกัญชง

332 25
พรรณสิริชงใช้สุโขทัยนำร่องปลูกกัญชง

"พรรณสิริ กุลนาถศิริ"เสนอเปิดพื้นที่สุโขทัยนำร่องปลูกกัญชงแทนยาสูบ ชี้พื้นที่เหมาะสมเกษตรกรเชี่ยวชาญมากกว่าร้อยปี วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยสนับสนุน

(11 มิถุนายน 2563) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พลังประชารัฐ กล่าวว่า เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ กำลังเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ รวมถึงความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศลดลง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และดูแลครอบครัว ซึ่งชาวยาสูบได้มีความพยายามอย่างที่สุดเพื่อขอรับการช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้งก็ไม่เกิดผล

ทั้งนี้ ตัวแทนชาวไร่ยาสูบ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและกลุ่มเกษตรกร จ.สุโขทัย ได้จัดทำข้อเสนอ เพื่อขอเปิดพื้นที่จ.สุโขทัย ให้เป็นพื้นที่นำร่องปลูกพืชกัญชงแทนยาสูบ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ และตนในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาพืชกัญชง สภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีความเหมาะสมหลายประการ 1.สภาพภูมิอากาศของ จ.สุโขทัย เหมาะกับการปลูกพืชกัญชง คือ ค่อนข้างร้อน แสงแดดมาก มีความชื้นปานกลาง ฝนไม่ชุก ไม่เกิดเชื้อราง่าย 

2.จ.สุโขทัยเป็นพื้นที่ยาสูบยาวนานกว่าร้อยปี ซึ่งพืชทั้ง 2 ชนิด คล้ายกันในทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ พืชฤดูเดียว มีการบ่มให้แห้งในโรงบ่ม อีกทั้ง สามารถดัดแปลงใช้กับการแปรสภาพพืชกัญชงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเชี่ยวชาญของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ

นางพรรณสิริ กล่าวต่อว่า 3.จ.สุโขทัยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อินโดจีน  มีความเหมาะสมในเส้นทางการค้าและการส่งออก จึงควรได้รับโอกาสนำร่อง เพื่อการเข้าถึงกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างรายได้ที่ดี จากผลผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเส้นใย โดยเฉพาะเมล็ดที่เป็นอาหาร อาหารเสริม ยาสมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอื่นๆ 


นอกจากนี้ 4.เป็นการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน ในการเป็นพืชทดแทนยาสูบ เพราะกัญชงไม่มีสารเสพติดและไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลและภาครัฐ ในการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการคืนโอกาสที่สูญเสียไปให้ชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ ด้วยการนำร่องที่จ.สุโขทัย 

อย่างไรก็ตาม จึงขอเปิดพื้นที่การปลูกพืชกัญชง ทดแทนยาสูบในพื้นที่เกษตรกรรม ราว 32,000 ไร่ เกษตรกร ราว 1,200 ราย โดยขอเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.กรมสรรพสามิต และการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่การพัฒนาดิน แหล่งน้ำ เทคโนโลยี่การปลูก 3.กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตการปลูกภายใต้การออกกฎกระทรวงโดยเร็ว และ 4.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.)เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช

เรื่องโดย Nationtv​ | ภาพโดย Nationtv​
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend