"ศรีสุวรรณ"จี้"กรรมการสิทธิฯ"สอบ"กลาโหม-กรมควบคุมโรค-กสทช."ระงับการล้วงข้อมูลมือถือคนไทย ลั่นหากหน่วยงานจะนำไปใช้ดำเนินการใดๆ ต้องมีคําสั่งหรือหมายศาลก่อนเท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(10 มิถุนายน 2563) ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)จากกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือจาก กระทรวงกลาโหม ถึง กสทช. และหนังสือจากกรมควบคุมโรคถึง กสทช. ซึ่งมีเนื้อหาขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ส่งข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ย้อนหลัง 14 วันของผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่เคยอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ เพื่อส่ง SMS แจ้งเตือน และเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 36 กำหนดข้อห้ามไว้ชัดเจนว่า "บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทําด้วยประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ""การที่กระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และ กสทช. อ้างว่าใช้เพื่อการควบคุมโรคโควิด-19 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯนั้น ไม่อาจรับฟังได้ เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีศักดิ์เหนือกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การกระทำดังกล่าวสังคมมีข้อสงสัยมากมายว่า กระทรวงกลาโหมเข้ามาเกี่ยวข้องอะไร กับการขอติดตามสัญญาณมือถือของประชาชน กระบวนการสอบสวนโรคควรเป็นเรื่องของกรมควบคุมโรคมิใช่หรือ และตามสำเนาหนังสือที่ปรากฏนั้น ได้ลงนามตั้งแต่วันที่ 11 และ 22 เม.ย. 2563 แล้ว ทำไมกระทรวงกลาโหม, กสทช. หรือกรมควบคุมโรค จึงไม่ยอมเปิดเผยกระบวนการนี้ให้ประชาชนรับรู้มาตั้งแต่ต้น"นายศรีสุวรรณกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทั้งๆที่เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการติดตาม และนำข้อมูลการใช้มือถือของประชาชนไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 จะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือไม่ และหน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจสอบได้นายศรีสุวรรณ ระบุว่า หากทั้ง 3 หน่วยงานจะนำข้อมูลการใช้มือถือของประชาชนไปดำเนินการใดๆ ต้องมีคําสั่งหรือหมายของศาลเสียก่อนเท่านั้น ดังนั้น สมาคมฯ จึงต้องเดินทางมาร้องเรียนต่อ กสม.เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ และสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าว และรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการที่กระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และ กสทช. ใช้อำนาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการขอและใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชน อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ล่าช้า และหากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายให้ส่งเรืองไปยังหน่วยงานอิสระอื่น ที่มีอำนาจเพื่อดำเนินการกฎหมายสูงสุดต่อไป