ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โละทิ้ง!การเมืองหนุนรื้อวุฒิสภาชี้ทำงานไม่ยึดโยงปชช.

266 10
โละทิ้ง!การเมืองหนุนรื้อวุฒิสภาชี้ทำงานไม่ยึดโยงปชช.

"เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง"ย้ำวุฒิสภาหากทำงานไม่ยึดโยงกับประชาชนก็สมควรโละทิ้ง ลั่นจุดเสื่อมส.ว.เริ่มจากยุคทักษิณเข้าบริหารประเทศ ด้าน"ปิยบุตร"หนุนเหลือเพียงสภาฯเดียว เหตุทำงานเอื้อกลุ่มการเมือง ขณะที่"พริษฐ์"มองอยู่ไปก็เปลืองงบประมาณกว่าพันล้านบาท

(6 มิถุนายน) กลุ่ม New Consensus จัดเสวนา "เวทีแสวงหาฉันทามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย : New Consensus" จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน เป็นเวทีสานเสวนาที่ร่วมกันตั้งคำถามอย่างถึงรากถึงเหตุผลในการดำรงอยู่ของวุฒิสภา : สว. ไทย อย่างไรต่อดี ? โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภานายปิยบุตร แสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้า และนายพริษฐ์ วัชรสินธุกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ณ อาคารไทยซัมมิท ถ.เพชรบุรี กรุงเทพ

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ กล่าวว่า เหตุผลของการมีวุฒิสภา เพื่อเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่คอยท้วงติงสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องมีอำนาจหน้าที่สอดคล้องกัน โดยส่วนตัวมองว่า ถ้าไม่มีอำนาจสอดคล้องกัน ก็ไม่ต้องมี ส.ว. ดีกว่า ซึ่งรูปแบบการมี ส.ว. หากมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก ก็ควรมีอำนาจมาก ถ้าไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยก็ควรลดอำนาจ

"เหตุผลที่ลงสมัคร ส.ว. ปี 2543 ก็เพราะคิดว่า ส.ว. มีความอิสระ มีอำนาจมาก สามารถถอดถอนนักการเมืองได้ มีอำนาจในการสรรหาองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ ในยุคที่ นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ทุกอย่างดูดีไปหมด ไม่มีการแทรกแซง แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2544 ส.ว. หมดความอิสระ เริ่มจากระบบอุปถัมภ์ เกิดสภาผัวเมียขึ้น สุดท้าย ส.ว. กลายเป็นคนที่รับเงินเดือนจากพรรคการเมือง มีใบสั่งเข้ามาแทรกแซงการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ ทำให้วุฒิสภาไม่ต่างอะไรกับสภาผู้แทนราษฎร"

อย่างไรก็ตาม หากเป็นแบบนี้ก็ควรมีเพียงสภาเดียว หรือเปลี่ยนรูปแบบให้ ส.ว. ควรเป็นสภาวิชาชีพ มาจากตัวแทนจากกลุ่มอาชีพแทน เพื่อให้แตกต่างจาก ส.ส. ส่วนวุฒิสภาปัจจุบันขอร้องว่าอย่างได้เอามาเทียบกับ ส.ว.ในอดีต เพราะมีปัญหายิ่งกว่ามีที่มายึดโยงแค่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพียงอย่างเดียว เพราะ คสช. เลือกมาทั้งหมด ขัดหลักการที่สภาฯซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนกลับมีอำนาจมากถึงขั้น เลือกนายกรัฐมนตรีได้


ด้าน นายปิยบุตร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การมี ส.ว. ต้องดูเหตุความจำเป็น ต้องดูว่ามีเพื่ออะไร เพราะแต่ละประเทศมีเหตุผลแตกต่างกัน ซึ่งบางประเทศมีเพื่อเป็นตัวแทนมลรัฐ บางประเทศเอามาเป็นสภาประณีประนอมอำนาจ หรือ เอามาเป็นสภาสืบทอดอำนาจของกลุ่มการเมือง แบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ยอมรับว่าโดยธรรมชาติของการมี ส.ว. คือ การเข้ามาตรวจสอบ ถ่วงดุล อำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ส.ว. เป็นสถาบันทางการเมืองแห่งการแย่งชิงกันของฝ่ายต่างๆ จนนำมาสู่ความขัดแย้งและการรัฐประหาร

"ส.ว.จึงกลายเป็นวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง มาโดยตลอด กลายเป็นเครื่องมือของการสืบทอดอำนาจ คอยรองรับการทำหน้าที่ของคณะรัฐประหาร ถ่วงดุลกับฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาฯ 35 และรัฐธรรมนูญปี 2540 ก็ให้เป็นสภาฯเลือกตั้งทั้งหมด ดังนั้น ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ บ่งชี้ให้เห็นว่า การมีสภาฯที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน คือ สนามแห่งการต่อสู่แย่งชิงของกลุ่มการเมืองต่างๆที่ต้องการไปยึดเอาไว้"แกนนำคณะก้าวหน้า ระบุ

อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาที่ต้องมาคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมี ส.ว. กลับไปมีเพียงสภาเดียว เพราะ ส.ว. 250 คนปัจจุบัน ได้ทำลายเหตุผลของการมีอยู่ของวุฒิสภาในประเทศไปเรียบร้อย เนื่องจาก ส.ว. ไม่มีการตรวจสอบรัฐบาลกลับอวยเชียร์ รัฐบาลทุกวันยิ่งกว่าสภาผัวเมียในอดีต ดังนั้น ถ้าไม่มี ส.ว.ก็ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรไม่ให้เสียงข้างมากมายึดสภาฯทั้งหมด โดยเฉพาะการสรรหาองค์กรอิสระ ที่อาจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกมธ. ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่สรรหา และเพิ่มสัดส่วนการลงมติไม่ให้อำนาจเสียงข้างมากอย่างเดียว


ขณะที่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวต้องการให้มีเพียงสภาฯเดียว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการออกกฎหมายปรับแก้กฎหมาย รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันถ่วงที และการไม่มี ส.ว. ทำให้ประหยัดงบประมาณไปกว่า 1 พันล้านบาทต่อปี ทั้งเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ค่าสรรหา รวมถึงจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆ

นอกจากนี้ อำนาจของ ส.ว. บางอำนาจ ยังมีหน่วยงานอื่นทำหน้าที่ได้ดีกว่า เช่น การปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละจังหวัดก็ให้ จังหวัดไปจัดการตนเอง การแต่งตั้งองค์กรอิสระ ก็วางกฏเกณฑ์ให้องค์กรอิสระ ต้องได้รับเสียงข้างมากจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแทน โดยเอาอำนาจตรวจสอบรัฐบาล ของ ส.ว. ไปให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อถ่วงดุลฝ่ายบริหาร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend