ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"กล้านรงค์"ฝาก3องค์กรอิสระร่วมป้องกันทุจริตใช้งบแก้โควิด

425 6
กล้านรงค์ฝาก3องค์กรอิสระร่วมป้องกันทุจริตใช้งบแก้โควิด

"กรรมาธิการฯวุฒิสภา"ฝากข้อ4ห่วงใย 3 องค์กรอิสระ เพื่อจัดวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตใช้งบประมาณแก้ปัญหา-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

(5 มิถุนายน 2563)นายกล้านรงค์ จันทิกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา พร้อมด้วย นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สตง.) และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมกับประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19


นายกล้านรงค์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ตราพ.ร.ก. 3 ฉบับ เพื่อกู้เงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยกมธ.จึงได้เชิญประธานทั้ง 3 องค์กรอิสระ มาหารือ และได้แจ้งถึงข้อห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการกู้เงินครั้งนี้ คือ 1.ถือเป็นการกู้เงินที่มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดที่ผ่านมา เงินกู้ดังกล่าวจึงควรถูกนำไปใช้ให้ตรงจุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

2.เงินกู้ดังกล่าวต้องไม่มีการทุจริต ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 3.ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 4.ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการประเมินด้วยบุคคลภายนอก ซึ่งได้เน้นย้ำว่า กมธ.เพียงแต่นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา เสนอไปยังทั้ง 3 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจไปแทรกแซงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้แทนจากทั้ง 3 องค์กรอิสระทั้ง ได้รับทราบแนวทางตามข้อหารือเพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กร ในการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend