ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยื่นประธานรัฐสภาคัดค้านเสนอ"สุชาติ"เป็นกรรมการป.ป.ช.

755 7
ยื่นประธานรัฐสภาคัดค้านเสนอสุชาติเป็นกรรมการป.ป.ช.

"ปิติพงศ์"ยื่นหนังสือค้านเสนอชื่อ"สุชาติ ตระกูลเกษมสุข"นั่งตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เหตุมีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด พร้อมตจี้แสดงสปิริตให้ถอนตัวจากการคัดเลือก

(5 มิถุนายน 2563) นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พร้อมด้วยนายทรรศนัย ทีน้ำคำ สองทนายความ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภา ในการขอคัดค้านการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยนายปิติพงศ์ กล่าวว่า ตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมติในการประชุมลับ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยได้ลงมติให้ความเห็นชอบ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 219 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียงนั้น เนื่องจากการสรรหาและพิจารณาเห็นชอบให้ นายสุชาติ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี เพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช.


อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 11(18) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กรรมการ ป.ป.ช. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ "เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในระยะ10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา 

นอกจากนี้ นายสุชาติ ขณะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็นบุคคลที่เคยได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 และพ้นจากตำแหน่ง สนช. ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการการเมือง เมื่อเดือนพ.ค. 2562 นับถึงปัจจุบัน พ้นจากตำแหน่งมาเพียง 1 ปีเศษ จึงมีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอคัดค้านการนำเสนอชื่อ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. และขอเรียกร้องให้นายสุชาติ แสดงสปิริตโดยยึดหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ที่เดินเคียงคู่กับหลักนิติธรรมด้วยดีมาโดยตลอด ถอนตัวออกจากการรับการสรรหาและการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไปด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์