ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563.

เปิดเดินรถโดยสารสาธารณะเต็มสูบ มุกดาหาร- กรุงเทพฯ

410 20

จังหวัดมุกดาหารเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะมุกดาหาร- กรุงเทพฯ และรถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทาง ที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไปสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค เริ่มวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ส่วนรถโดยสารระหว่างประเทศยังไม่เปิดให้วิ่งจนกว่าจะมีคำสั่ง

นายเดชา แสงสุวรรณ นายสถานีเดินรถมุกดาหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในประเทศไทยและจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงที่ผ่านมาและจังหวัดมุกดาหาร ได้มีประกาศห้ามรถยนต์โดยสารสาธารณะ รถรับจ้างไม่ประจำทางรถตู้ รถบัส รถแท็กซี่ เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เข้ามายังพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ส่าสุดศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติเห็นขอบอนุมุติให้รถโดยสารประจำทาง ที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานคร ไปสิ้นสุดในจังหวัดปลายทาง และรถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทาง ที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไปสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาคเปิดให้บริการผู้โดยสารได้เริ่มวันที่3มิถุนายน2563เป็นต้นไปซึ่งเบื้องต้นมี3บริษัทพร้อมให้บริการประชาชน ได้แก่ บริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. หพันธ์ทัวร์ และ นครชัยแอร์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายหลัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ ศบค.ได้ผ่อนปรนระยะที่3และจังหวัดมุกดาหารไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19จนปัจจุบันรวม70วัน ส่วนรถโดยสารระหว่างประเทศ ยังไม่เปิดให้วิ่งจนกว่าจะมีคำสั่งทั้งนี้ต้องปฎิบัติ ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย1เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสารโดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานีและผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายใน สถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาดและไม่รับชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาระบาดในรอบที่ 2

 

เรื่องโดย นิรันดร์ เดวิท โชคชัย | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend