กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัด  "โครงการช่วยช้างบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"  โดยนำหญ้าต้นสับปะรดซึ่งเป็นพืชอาหารช้างบ้านมามอบให้ช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ณ หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9  จัด "โครงการช่วยช้างบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"  

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19


กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19

ตามที่ได้รับการประสานจาก นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน และคุณไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี นักแสดงชื่อดัง ประสงค์บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อช่วยเหลือช้างบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และสนับสนุนค่าอาหารในการดูแลสัตว์ป่า ดังนี้1. หญ้าเนเปีย จำนวน 40 ตัน (2 รถพ่วง) เป็นเงิน 75,000 บาท สำหรับผู้มีพื้นที่สมารถนำหญ้าส่วนที่เป็นลำต้นไปปลูกในเนื้อที่ ประมาณ 1-2 ไร่ (500 กก./ไร่)

 


2. ต้นสับปะรด จำนวน 13 ตัน (1 รถพ่วง) เป็นเงิน 25,000 บาท มอบให้ช้าง จำนวน 57 เชือก ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางไปทำงานต่างถิ่น เมื่อปางช้างถูกปิดจึงเดินทางกลับเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง หากอยู่ต่อไปก็ไม่มีรายได้ในการซื้ออาหารให้ช้าง และไม่มีรายได้สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นตัวแทนมอบ และมี ดร. พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอวาสวัดป่าอาเจียง เป็นตัวแทนรับมอบ

 


3. มอบเงินสดอีกจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนเป็นค่าอาหารสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์


กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19


กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ช่วยช้างบ้านประสบภัยโควิด-19