ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"พรรณสิริ"หนุนเกษตรอินทรีย์ตาม"สุโขทัยพอเพียง"

259 23
พรรณสิริหนุนเกษตรอินทรีย์ตามสุโขทัยพอเพียง

"ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พลังประชารัฐ" หนุนเกษตรอินทรีย์ตามนโยบาย "สุโขทัยพอเพียง" ชี้เป็นเมืองเกษตรกรรม วอนรัฐสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พร้อมดันไทยเป็นครัวโลก

(3 มิถุนายน 2563) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระ จ.สุโขทัย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร หลังกลุ่มสตรีสุโขทัยผุดไอเดีย"ปลูกผักทุกบ้าน" โดยพัฒนาชุมชน บูรณาการทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ โดยตนเห็นว่าเป็นการนำปรัชญาพอเพียงมาใช้อย่างถูกที่ถูกเวลา ของชุมชนคนไทยในช่วงโควิดระบาดทั่วโลก การหยุดเชื้ออยู่บ้านจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกบ้านได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ลดรายจ่ายและสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย จึงเกิดแปลงผักสวนครัวสวนผลไม้ ของชาวจ.สุโขทัยเพิ่มขึ้นมากมาย

ทั้งนี้ จากการเข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงเวลาการระบาดโควิด-19 เพื่อมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ข้าวของเครื่องใช้แก่ผู้ไดรับผลกระทบ จึงควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้พืชผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และร่วมปลูกพืชผักไม้ผล กับประชาชนไปด้วยในแต่ละหมู่บ้าน อาทิ ต.ปากแคว ต.บ้านสวน ต.ยางซ้าย จะมีแปลงผักกลางของทุกหมู่บ้าน มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักที่แบ่งปันกัน นำไปปลูกในครัวเรือนของตน อีกทั้งพบว่าเป็นช่วงเวลาที่พืชผักโตเร็วและอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมที่ผ่านมาอีกด้วย


นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลระทบการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งกมธ. มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือพาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด แม้ว่าในขณะนี่จะยกเลิกได้จริงเพียง 2 ชนิดคือ พาราคอวต และ คลอไพริฟอส ซึ่งมีผล วันที่ 1 มิ.ย. 2563 พบว่าประชาชนตระหนักในอันตรายจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากขึ้น ภาคเกษตรกรรมให้ความสนใจเข้าสู่เกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อต่อยอดการปลูกพืชผักไม้ผลในชุมชนและครัวเรือนแล้ว จึงเห็นสมควรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติให้ประสพผลสำเร็จโดยเร็ว อีกทั้งขอให้รัฐสนับสนุนเกษตรกรด้านเมล็ดพันธุ์ พืชผัก ต้นกล้าพืชสวนไม้ผล ต่อไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลักดันในด้านการปลูก ผลผลิตคุณภาพ และการตลาด ทั้งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรของไทยที่มีชื่อเสียง อีกทั้งสร้างโอกาสด้านอาหาร ให้ครัวไทยเป็นครัวของโลกอย่างเข้มแข็งต่อไป

เรื่องโดย Nationtv​ | ภาพโดย Nationtv​
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend