ปรองดองการเมืองไทยหลังโควิด...ทำได้จริงหรือ?

แม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่าลืมว่าคนไทยจะ "การ์ดตก" ไม่ได้ ซึ่งตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจในการต่อสู้กับวิกฤติร้ายนี้ ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับโรคระบาด หรือแม้แต่การแสดงออกทางความคิดเห็นด้านเมือง
เมื่อวานก่อนมีงานเสวนาออนไลน์ที่น่าสนใจงานหนึ่งที่ชื่อว่า "จากกีฬาสี...แดงเหลือง สู่กว๊านพะเยาทำให้เรารักกันได้อย่างไร" ซึ่งเป็นงานเสวนาที่จัดโดยผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาผู้นำและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ / ดร.ถวิลวดี บุรีกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานรวมถึงอดีตแกนนำกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยาที่มาบอกเล่าถึงความขัดแย้งในยุคการเมืองสีเสื้อ จนนำมาสู่การหันหน้าพูดคุยกันและนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาปัญหาต่างๆในท้องถิ่นของตัวเอง

คุณหมอวันชัย บอกว่า เมื่อนึกถึงเดือนพฤษภาคมมักจะนึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในอดีตหลายต่อหลายครั้งแต่ในช่วงที่โควิดแพร่ระบาด สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยได้เห็นก็คือภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน / การช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากและเป็นการแสดงออกทางความคิดของภาคประชาชน ที่อาจจะมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างกันทำให้ตนมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดเท่านั้น แต่ในเรื่องของการเมืองคนไทยทุกคนก็ควรจะหาหน้ามาพูดคุยกันอย่างสันติวิถี


ด้านด็อกเตอร์ ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า บอกว่า ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ก็ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งมีความเห็นต่างกันทางการเมืองจนการเป็นเรื่องของการเมืองสีเสื้อแต่กลับมีเวทีเสวนาเวทีหนึ่ง ได้นำผู้ที่เห็นต่างมาร่วมพูดคุยกันได้และนำมาเป็นจุดเริ่มต้นการทำประชาเสวนากับคนในพื้นที่เพื่อมาร่วมแก้ปัญหากัน


ฉะนั้นเรื่องของการมีส่วนร่วมและพื้นที่สาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนรวมถึงการสร้างเครือข่ายของประชาชนในพื้นที่ ที่จะร่วมกันสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็งและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสร้างพลังให้กับประชาชนและเปิดให้ประชาชนได้กำกับการทำหน้าที่หน่วยงานรัฐไม่ใช่ให้หน่วยงานรัฐหรือแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ามาทำหน้าที่ไม่กี่ปีมากำกับความเป็นอยู่ของประชาชน


เช่นเดียวกับ ชุมพล ลีลานนท์ เครือข่ายสภาประชาชนพะเยา และศิริวัฒน์จุปะมัดถา อดีตแกนนำเสื้อแดงในจังหวัดพะเยา ก็เห็นตรงกันว่าอยากให้มีการพูดคุยและมีข้อตกลงร่วมกันแม้อุดมการณ์ทางการเมืองจะเห็นต่างกันก็ตามโดยไม่เฉพาะแค่เรื่องของการเมืองเท่านั้น เพราะปัญหาต่างๆอย่าง ภัยแล้งหรือปัญหาธรรมชาติ ทำให้เห็นว่า ปัญหาการเมืองสีเสื้อไม่สามารถเข้ามาช่วยอะไรได้แต่สิ่งสำคัญคือ ภาคประชาชนที่จะต้องมาร่วมกันหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหา