อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ดำเนินการส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือการออกแบบจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทั่วไทย

ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


"การปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ให้เป็นอารยสถาปัตย์ ใช้เวลาและงบประมาณไม่มาก แต่สิ่งที่จะต้องใช้มากคือ ต้องใช้ใจในการดำเนินการ ดังนั้น การพัฒนาสถานที่ภายในอุทยานแห่งชาติให้มีอารยสถาปัตย์ ทั้งห้องพัก ห้องน้ำ ทางลาด และที่จอดรถสำหรับคนกลุ่มพิเศษ ให้สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญ"
"ต้องเร่งปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ให้สามารถรองรับการใช้งานของทั้งผู้สูงวัย ผู้พิการ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีหนุ่มแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวถึงแนวนโยบายในการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วไทย
โดยล่าสุด อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเขตอุทยานฯ
เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนที่ใช้รถเข็น รวมถึงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกว่าสถานที่นั้นๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

เริ่มจากจุดบริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง โดยใช้หลักอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ในการออกแบบและจัดทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆเพื่อพร้อมรองรับการใช้บริการของบรรดานักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ สะดวก ปลอดภัย
โดยจัดให้มีที่จอดรถพิเศษสำหรับมนุษย์ล้อ มีป้ายสัญลักษณ์ มีทางลาดที่เชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆได้อย่างทั่วถึง และมีห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น เป็นต้น
จุดสำคัญที่ถือเป็นไฮไลท์ของการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในครั้งนี้ คือ ทางลาดที่ทางอุทยานฯได้จัดทำให้คนที่ใช้รถเข็น ทั้งคนสูงวัย คนพิการ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กต้องใช้รถเข็นเด็ก ก็สามารถที่จะขึ้นไปสัมผัสความงามและความน่าสนใจของจุดที่ได้ชื่อว่า "สูงที่สุดในแดนสยาม" ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เสมอภาคเท่าเทียมกับคนปกติแข็งแรงทั่วไป
ด้วยทางลาดที่เชื่อมโยงจากลานจอดรถด้านล่างขึ้นไปยังจุดสูงสุดแดนสยาม นับเป็น "วิถีปกติใหม่" หรือ New Normal ในการเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงามน่ามหัศจรรย์ในเขตอุทยานแห่งชาติเลยก็ว่าได้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า ตั้งแต่มีการปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นมา ส่งผลให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้ออกมาเดินเล่นตามถนนหนทางต่างๆภายในอุทยานฯอย่างมีความสุข เพราะดอยอินทนนท์มีพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายกว่า 500 ชนิด รวมถึงกวางผา ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น และมีอยู่เป็นจำนวนมาก
ในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัยนั้น ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ใช้ช่วงเวลาที่อุทยานปิดตัวลงชั่วคราวนี้ ดำเนินการปรับปรุง และสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งห้องพัก ห้องน้ำ ทางเดิน โดยนำหลักอารยสถาปัตย์มาใช้เป็นหลักในการออกแบบและปรับปรุงพัฒนา
"เราอยากให้ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด หรือมีสุขภาพร่างกายแบบไหน รวมถึงท่านที่นั่งรถเข็น ก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ ด้วยอารยสถาปัตย์ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ"

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

"โดยเฉพาะยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย เราก็จัดทำทางลาดให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถเข็นขึ้นไปเที่ยวชมได้ และกำลังดำเนินการด้านอารยสถาปัตย์บริเวณน้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในดอยอินทนนท์ ให้มีทางลาดขึ้นไปยังจุดชมน้ำตกด้านบนได้ รวมถึงบ้านพักในอุทยานฯเราก็จะทำให้มีอารยสถาปัตย์รองรับคนทั้งมวลให้ได้ในอนาคต" หัวหน้าอุทยานฯกล่าว พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยได้หาโอกาสมาเที่ยวชมเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
ทางด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบนโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติฯดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ทุกคนเข้าถึงได้ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่งทั่วไทย โดยเริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี และขยายไปยังอุทยานแห่งชาติอื่นๆต่อไป
"เราได้เร่งดำเนินการปรับปรุงและสร้างทำอารยสถาปัตย์ในหลายอุทยาน โดยขยายไปทั่วทุกภาค เช่นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ รวมถึงอุทยานแห่งชาติทางทะเลก็ได้มีการดำเนินการเรื่องอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้พิการ และผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงได้"

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


"อย่างน้อยให้ได้สัมผัสชายหาด และท้องทะเลได้บ้าง เมื่อก่อนอาจมีข้อจำกัด แต่วันนี้เราได้ทำอารยสถาปัตย์ในอุทยานฯต่างๆเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ และทำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกคนจะได้เข้าหาธรรมชาติได้มากขึ้น หลังวิกฤตโควิดหมดไป อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยไปเยี่ยมชมธรรมชาติของประเทศไทยเราที่สวยไม่แพ้ใครในโลก" อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าว
อดใจรออีกไม่นาน เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไป พวกเราจะได้เตรียมตัวออกเดินทางท่องเที่ยวไปในอุทยานแห่งชาติฯที่สวยงามขึ้นอีกมากมายหลายแห่งของเมืองไทย
โดยมีอารยสถาปัตย์เป็นตัวเชื่อมโยงความสุขให้กับคนทุกวัยในครอบครัว ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ก็จะสามารถเข้าถึง เที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย ในอุทยานฯแห่งชาติทั่วไทยนับจากนี้ไปอย่างแน่นอน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เร่งสร้างอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล