ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

จัดแอปพลิเคชัน...ลบ "ครหา" ป่าหาย

107 6
จัดแอปพลิเคชัน...ลบ ครหา ป่าหาย

ทส.เปิดปฏิบัติการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน "ฟื้นฟูป่า" ทั่วประเทศ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เป็นโครงการสำคัญของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ตนเอง เพื่อนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตและเป็นสมบัติให้กับครอบครัวตามนโยบายรัฐบาล

โดยมีการเตรียมกล้าไม้ไว้ จำนวน 152 ล้านกล้าซึ่งมีทั้งไม้เศรษฐกิจและไม้พื้นถิ่น อาทิ ตะเคียนทอง สัก พะยูง ยางนา แดงประดู่ป่ามะค่าโมง อินทนิลน้ำ อินทนิลบก ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ทองกวาว จามจุรีนางพญาเสือโคร่ง จำปา เหลืองปรีดียาธร พะยอม ยมหิน เสลา หางนกยูงฝรั่ง กาสะลองคำปีบ ประดู่ม่วง ประดู่แดง เป็นต้น ปลูกทั่วประเทศ นำร่องที่ภาคเหนือซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟป่าเมื่อช่วงต้นปี 2563 มีพื้นที่ป่าไม้ได้รับความเสียหายมากกว่า17 ล้านไร่ ทั้งในป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ และนอกเขตป่า 18.69 ล้านไร่ ทั้งนี้ ในภาคเหนือ เริ่มที่ 33,500ไร่ในป่าสงวนแห่งชาติ แบ่งเป็น เชียงใหม่ 10,000 ไร่ ลำปาง 10,000 ไร่ ตาก 5,000 ไร่ แม่ฮ่องสอน 3,000 ไร่ แพร่ 2,000 ไร่ ลำพูน เชียงราย น่าน จังหวัดละ 1,000 ไร่ พะเยา 500ไร่


ขณะนี้เริ่มนำร่อง จ.เชียงใหม่แล้วที่ป่าดอยสุเทพที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากไฟป่า จำนวน 210 ไร่จากนั้นจะปลูกในอีก 22 จังหวัดทั่วประเทศอีก 49,000 ไร่ รวมแล้วประมาณ 8 หมื่นไร่ที่สำคัญการปลูกฟื้นฟูป่าครั้งนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบการปลูกป่าว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดเป็นครั้งแรกด้วย

"ได้มอบหมายให้นายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ไปประสานกับทีโอที เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตรวจสอบปลูกป่าและการฟื้นฟูป่าทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาการปลูกป่าประชาชนมีความกังวลใจว่าป่าที่ปลูกไปปลูกที่ไหน พื้นที่ใด ตรวจสอบได้หรือไม่ปลูกแล้วจะโตหรือไม่ ซึ่งประชาชนไม่สบายใจ ดังนั้น แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันจะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าป่าที่ปลูกมีสภาพอย่างไร อยู่พื้นที่ไหนบ้างต้นไม้โตหรือตาย" นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" กล่าว

สำหรับการปลูกฟื้นฟูป่าของทส.โดยกรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพหลักนั้น มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้อยู่แล้ว จากคำสั่งทส.ที่ 15/2562แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่าซึ่งมีรอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด เป็นประธาน และมี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) นายอำเภอท้องที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เป็นกรรมการโดยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนั้นพื้นที่ที่จะนำมากำหนดเป็นเป้าหมายปลูกป่าต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองว่ามีความเหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูและต้องกำหนดแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณมาปลูกล่วงหน้า

ที่สำคัญปัจจุบันทส.ไม่เน้นการปลูกเองโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่จะสนับสนุนกล้าไม้ให้ประชาชนปลูกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)และพื้นที่ ส.ป.ก.

"แผนการฟื้นฟูป่าครั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสำคัญมาก โดย ทส.เปิดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผืนป่าผ่านการประสานงานของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ" รมว.ทส.ระบุ

นอกจากนี้เพื่อไม่ให้การปลูกป่ากลายเป็นความสูญเปล่าหรือการแก้ปัญหาที่ "ปลายเหตุ" ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ "ต้นเหตุ" คือต้องตัดวงจรการเกิดไฟป่าจึงถูกนำมาใช้เพื่อถอดบทเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีกปีถัดไปและต่อๆไป"ทส.ได้สรุปบทเรียนถึงสาเหตุ ปัญหาอุปสรรคของไฟป่าที่เกิดขึ้นพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการเผาเพื่อล่าสัตว์และเผาไร่ในป่าในพื้นที่ตัวเอง แต่ไม่สามารถควบคุมได้ จนลามเข้าสู่ป่าสงวนฯและป่าอนุรักษ์ ซึ่งปีนี้ ดอยสุเทพเสียหายที่สุดเป็นประวัติการณ์นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กับประชาชน และประชาชนกับประชาชน จนเกิดการเผา

นอกจากนี้ประชาชนยังรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าขณะที่อุปกรณ์ป้องกันไฟป่าก็ไม่ทันสมัย ทั้งเฮลิคอปเตอร์ โดรน การรายงานจุดความร้อนไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการจัดการเชื้อเพลิงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามช่วงเวลาและยังไม่มีประสิทธิภาพดังนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทส.ที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเฉพาะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาป่าและบุกรุกทำลายป่ามาให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่าให้ได้การฟื้นฟูป่าครั้งนี้จึงมีการดึง 802 หมู่บ้านทั่วประเทศมาเป็นเครือข่ายในการฟื้นฟูป่าด้วย" นายวราวุธกล่าว

ที่สำคัญการฟื้นฟูป่าโครงการ"รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล ทส.ได้ให้นโยบายย้ำถึงความจำเป็นต้องร่วมกันเร่งฟื้นฟูคืนธรรมชาติเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและขอให้ขยายความร่วมมือกันแบ่งมอบพื้นที่เร่งปลูกป่าฟื้นฟูความเสียหายจากการบุกรุกและเผาป่าในทุกพื้นที่จังหวัดเพื่อคืนความสมดุลของธรรมชาติ

นอกจากนี้ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือไฟป่าจะต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นรูปธรรมให้มีการจัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้านในหมู่บ้านเสี่ยง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดหาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและเครื่องมือการดับไฟป่าที่เพียงพอที่สำคัญหัวใจการดับไฟป่าและปลูกป่าจะต้องดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วม

"ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม"มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการปลูกป่าอย่างมีแบบแผนมีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยและรู้ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมการเกิดไฟป่าและการปลูกป่าจึงล้มเหลวรวมทั้งเต็มไปด้วยคำครหาว่าปลูกแล้วป่าหายไปไหน

และสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการรักษาป่าที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าการผูกขาดความรักป่าไว้แค่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เท่านั้น.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์