ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

เปิดเงื่อนไข "กลุ่มเปราะบาง" ทำอย่างไรได้รับ 3 พัน

2.2K 11
เปิดเงื่อนไข กลุ่มเปราะบาง ทำอย่างไรได้รับ 3 พัน

เปิดเงื่อนไขการรับการโอนเงินของกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และคนพิการ รวมจำนวนกว่า 13 ล้านคน ตามนโยบายเยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" ซึ่งจะเริ่มจ่ายงวดแรกเดือนมิถุนายนนี้

(1 มิถุนายน 2563) จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำเสนอ การช่วยเหลือเงินเยียวยา 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 13 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ที่มีฐานะยากจน จำนวน 1.4 ล้านคน 2 ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน และ 3.ผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เงื่อนไขโอนเงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง


กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง อายุ 6 ปี นั้น รัฐบาลมีโครงการ "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเลย

เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600 บาท

เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600 บาท

กลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป โดยปกติกลุ่มนี้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับการจ่ายเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 600-1,000 บาท เมื่อเพิ่มเติมโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเข้าไปเดือนละ 1,000 บาท

เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600-3,000 บาท

เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600-2,000 บาท

กลุ่มผู้พิการ

กลุ่มผู้พิการนั้น จะได้รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน สำหรับมาตรการเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้

เดือนมิถุนายน จะได้ 2,800 บาท

เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,800 บาท

อย่างไรก็ตามหลักการเยียวยากลุ่มเปราะบางดังกล่าว ประชาชนไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้ว

สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคม ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้นหากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ

ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด ,ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ ขอให้ทุกคนที่เข้าข่ายไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขต ,อบต,เทศบาลก่อน ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังพูดคุยกันถึงรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นอีกว่าจะต้องทำอย่างไร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend