ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"ไพบูลย์" แถลงกรณี 18 กก.บห.พลังประชารัฐ ลาออก !!

1.18K 14
ไพบูลย์ แถลงกรณี 18 กก.บห.พลังประชารัฐ ลาออก !!

ไพบูลย์ แถลงกรณี 18 กก.บห.พปชร. ลาออก พร้อมยื่นหนังสือถึงรักษาการหน.พปชร.เร่งหา กก.บห.โดยเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อที่ 15 วรรค3

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าว เรื่องกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ แจ้งลาออก 18 คน มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 (3 ) และ วรรคสามนายไพบูลย์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 18 คน มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจำนวน 18คน และ หนังสือแจ้งลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจำนวน 18 ฉบับ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยมีผลลาออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นตำแหน่ง เป็นไปตามช้อบังคับพรรคฯข้อที่ 15 (3)


และตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อที่ 19 วรรค 3 กำหนดว่า "ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน45วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ "และตามวรรค4"ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่"ดังนั้น นายไพบูลย์ จึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่านในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว เพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน45 วันนับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อที่ 15 วรรค3

ทั้งนี้ รายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกจำนวน 18 คน1. นายสันติ พร้อมพัฒน์2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานศรณ์3. นายสุพล ฟองงาม4. นายธรรมนัส พรหมเผ่า5. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์6. นายไผ่ ลิกค์7. นายนิโรธ สุนทรเลขา8. นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ9. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์11. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ12.นายสกลธิ์ ภัทรยิกุล13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์14.นายสุรชาติ ศรีบุศกร15.นายนิพันธ์ ศิริธร16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ17.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน18.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

เรื่องโดย ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา | ภาพโดย ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend