ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"พรรณสิริ"หนุนรัฐกู้เงินแก้โควิดชู"บิ๊กตู่"ผู้นำความสำเร็จ

531 17
พรรณสิริหนุนรัฐกู้เงินแก้โควิดชูบิ๊กตู่ผู้นำความสำเร็จ

"ส.ส.พรรณสิริ"หนุนพ.ร.ก.เงินกู้ เปรียบ อสม.นักรบด่านหน้า แนะปรับสวัสดิการให้ดีกว่าเดิม เสนอแผนด้านการเกษตรอินทรีย์ ผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ชู "พล.อ.ประยุทธ์" คือผู้นำแห่งความสำเร็จ

(28 พฤษภาคม 2563) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พลังประชารัฐ กล่าวอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ โดยส่วนตัวขอสนับสนุน พ.ร.ก. ทุกฉบับ เนื่องจากมีข้อดี 3 ประการ 1.มีเป้าหมายชัดเจนทั้งด้านป้องกันโรคระบาด การเยียวยา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 2.มีแผนการบริหารเงินกู้ตามระเบียบกฏหมาย สามารถกำกับติดตามได้ง่าย และ 3.มีความยืดหยุ่นในกรอบวงเงินกู้กับการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม คือผู้นำแห่งความสำเร็จที่ระดับโลกชื่นชม ซึ่งศูนย์บริหารโควิด-19มีความเข้มแข็ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ บุคลากรสาธารณสุขในทุกแห่ง คือ นักรบด่านหน้าที่ทำหน้าทีอย่างดียิ่ง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นนักรบโควิด-19 ประจำการทำหน้าที่เฝ้าระวังสถานกราณ์ ดูแลติดตามลูกบ้านและพัฒนาชุมชนท้องที่ของตนทุกมิติ โดยสมควรได้รับการปรับเงินเดือน และเสนอให้พิจารณาสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ ค่าเล่าเรียนบุตรถึงปริญญาตรี อีกด้วย


นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่า แผนงานเงินกู้ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสนอผลักดันด้านการเกษตร การเข้าถึงแหล่งน้ำและพลังงาน สานต่อโครงการกระจายน้ำบาดาล กองทุนอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาดิน การใช้เทคโนโลยี่ด้านการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน การจัดการในรูปวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันประเทศไทยเมืองอาหาร เกษตรปลอดภัย เร่งรัดต่อยอดแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 2560-2564 ที่มีเป้าหมาย ในปี 2564 พื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เกษตรกร 30,000 ราย และการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างเข้มแข็ง โดยมั่นใจว่าการใช้เงินกู้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพี่น้องประชาชน

เรื่องโดย Nationtv​ | ภาพโดย Nationtv​
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend