ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มติ ส.ว.เห็นชอบ "ณัฐจักร-สุชาติ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

98 0
มติ ส.ว.เห็นชอบ ณัฐจักร-สุชาติ นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ "ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา" และ "สุชาติ ตระกูลเกษมสุข" ให้เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ให้ความเห็นชอบ 224 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 11 เสียง ไม่ออกเสียง 4 เสียง ส่วน นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ให้ความเห็นชอบ 219 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง


ทั้งนี้ ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์