ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขอให้รัฐบาลยุติการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน!!!

1.82K 49
ขอให้รัฐบาลยุติการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน!!!

พรรคสามัญชน ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอให้ยุติการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ใน ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนที่3ได้แล้ว!!

หัวหน้าพรรคสามัญชน นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลกำลังจะประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนที่3นั้น พรรคสามัญชนเห็นว่าเป็นการประกาศใช้ที่เกินความจำเป็นไปกว่าระบบกฎหมายและกลไกการเมืองแล้วและราชการปกติที่มีอยู่ ที่สามารถควบคุมโรคนี้ได้ดีกว่าการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้ทำให้เกิดการใช้อำนาจที่เกินไปกว่าการควบคุมโรค ด้วยการละเมิดและลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากเกินควร โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงความคิดเห็น และชุมนุมเรียกร้อง ประท้วง ขัดขืน คัดค้าน หรือการแสดงออกอื่นใดก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนานโยบาย กฎหมายหรือกิจกรรมต่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา


ดังเช่นที่ปรากฎการกระทำเกินกว่าเหตุจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้าง พรก. ฉุกเฉิน ข่มขู่จะจับกุมคุมขังประชาชนไม่ให้ทำการชุมนุมสาธารณะ ในหลายกรณีทั่วทุกภูมิภาค ทั้ง ๆ ที่ประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นมิได้ละเลยมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ใช้หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าร่วมการชุมนุม ก็ยังมิวายโดนข่มขู่คุกคามจะจับกุมคุมขังโดย พร.ก. ฉุกเฉิน

เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมถือเป็นหลักการและองค์ประกอบสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชน อันมีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี ดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทำในสถานการณ์โควิด-19 คือ "รักษาชีวิตกับสิทธิและเสรีภาพ ควบคู่ไปด้วยกัน โดยที่มาตรการล็อกดาวน์ การกักกัน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ เพื่อควบคุมและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษชนอย่างเข้มแข็ง ไม่ใช่ละเว้นพรรคสามัญชน จึงได้ทำหนังสือฉบับนี้ถึงคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยกันผลักดันรัฐบาลให้ยุติการประกาศใช้พรก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนที่3ได้แล้ว

เรื่องโดย ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา | ภาพโดย ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend