ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

เสียงแตก! เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชี้ "ไม่ควร" ถอดถอนศิลปินแห่งชาติ!!

906 12
เสียงแตก! เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชี้ ไม่ควร ถอดถอนศิลปินแห่งชาติ!!

หลังพระราชกิจจฯ ได้ประกาศให้มีการถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้ หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปมากมาย รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ที่ออกมาฟันธงว่า "ไม่เห็นด้วย" ทุกกรณี!!

จากกฎกระทรวง ที่ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระบุเหตุผลที่ต้องมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น"ศิลปินแห่งชาติ" ว่าต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ล่าสุด "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)ประจำปีพุทธศักราช 2536ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยแสดงความเห็นว่า"ไม่เห็นด้วย" กับมาตรการนี้ ด้วยเหตุผล 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.เป็นเกียรติคุณที่มีพระราชวงศ์ทรงเป็นองค์พระราชทานโดยเฉพาะ การถอดถอนภายหลังจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อพระเกียรติยศของพระองค์ท่านด้วยโดยปริยาย

2 .การกำหนดมาตรการถอดถอนหลังการประกาศยกย่องในทุกเกียรติคุณ เป็นการหลู่เกียรติตำแหน่งนั้นๆ เสียแต่ต้น สร้างความไม่แน่นอนมั่นคงให้กับตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งไม่เคยมีกติกาทำนองนี้ กับการยกย่องเกียรติคุณใดๆมาก่อน

3.ความผิดพลาดบกพร่องของศิลปินแห่งชาติ หรือผู้ได้รับยกย่องเกียรติคุณใดๆ ย่อมถือเป็นกรณีส่วนตัวโดยเฉพาะ หาใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน หรือสถาบันผู้มอบเกียรติคุณนั้นไม่ กล่าวคือเป็นความผิดต่อภายหลัง ซึ่งย่อมเป็นไปตามเฉพาะกรณีแห่งความผิดนั้นๆ เอง เช่น สังคมจะประณาม เป็นส่วนตัว หรือ ตามกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดต่อการกระทำนั้นๆ

4.มาตรการนี้จะถูกใช้เป็นประเด็นทางการเมือง นำมาอ้างโจมตีกันได้ ดังที่กำลังเป็นกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้

โดยหลังจากความคิดเห็นของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12ด้วยได้เผยแพร่ออกไป มีชาวโซเชียลได้ออกมาเม้นต์ถึงกรณีนี้ กันอย่างกว้างขวางอีกครั้ง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend