ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

"พระ-เณร"ฝ่าฝืนจราจร จับปรับไม่มียกเว้น!!

1.2K 7
พระ-เณรฝ่าฝืนจราจร จับปรับไม่มียกเว้น!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งทุกโรงพักทั่วประเทศ 2 ข้อปฏิบัติต่อ "ภิกษุ สามเณร" ขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ฝ่าฝืนจราจร ผิดครั้งแรก ส่งชื่อ สังกัด รายงานเจ้าคณะจังหวัด ผิดซ้ำดำเนินคดีตามอำนาจกฎหมาย สนองสำนักงานพระพุทธศาสนา หวังปัองกันความสูญเสีย ชีวิต ทรัพย์สิน และความเลื่อมใสศรัทธา


วานนี้(22 พ.ค.2562) พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มีบันทึกข้อความที่ 0007.34/1362 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.), ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1-9 (ภ.1-9) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ตำรวจท่องเที่ยว(ทท.) รวมถึงตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีพระภิกษุสามเณร ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์(จยย.)

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มีหนังสือ ที่ พศ 0006/03305 ลง 2 เมษายน 2563 กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

กรณีตรวจพบพระภิกษุ สามเณรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วให้รายงานพฤติกรรมการกระทำความผิดดังกล่าวให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด ทราบด้วย

ด้าน สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมและวัตถุประสงค์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ในกรณีที่ตรวจพบพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบใบสุทธิ วัดที่สังกัด ใบอนุญาตขับรถแล้วถ่ายภาพและรายงาน ให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด ทราบ2.ในกรณีพบการกระทำผิดซ้ำอีก ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฏหมายได้ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เรื่องโดย สุริยา ปะตะทะโย | ภาพโดย สุริยา ปะตะทะโย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend