ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ คนพอใจมาตรการเยียวยาเกษตรกร

268 17
ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ คนพอใจมาตรการเยียวยาเกษตรกร

วันนี้ 23 พ.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของเกษตรกร กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ต่อมาตรการดูแลเกษตรกร ในยุคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า

ร้อยละ 85.9 พอใจเงินเยียวยาเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร ประกันรายได้

ร้อยละ 65.0 พอใจการดูแลพัฒนาราคาพืชผลทางการเกษตร


ร้อยละ 31.2 พอใจประกันยางพารา

ร้อยละ 19.1 พอใจโครงการป้องกันน้ำท่วม และ

ร้อยละ 18.2 พอใจกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง ตามลำดับ

ในขณะที่ร้อยละ 82.4 ระบุต้องการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น แหล่งน้ำ ที่ทำกิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อการเกษตร

รองลงมาคือร้อยละ 71.5 ต้องการเพิ่มราคาประกันพืชผลทางการเกษตร

ร้อยละ 69.2 ต้องการแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตร

ร้อยละ 65.7 ต้องการแก้ปัญหาราคาปุ๋ย และ

ร้อยละ 64.1 ต้องการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตครบวงจร

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่สุดต่อมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อถามถึง คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรอยากได้ พบว่า

ร้อยละ 76.2 ระบุแก้ปัญหาได้จริง

ร้อยละ 64.8 ระบุรวดเร็วฉับไวแก้ปัญหา

ร้อยละ 62.9 ระบุมีความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทันที

ร้อยละ 62.4 ระบุติดดินเข้าถึงได้ง่าย

ร้อยละ 57.4 ระบุไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend