ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

สู้ต่อ!!เตรียมตั้งสหภาพการบินไทยภายใต้กม.แรงงาน

3.3K 17
สู้ต่อ!!เตรียมตั้งสหภาพการบินไทยภายใต้กม.แรงงาน

อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เตรียมตั้งสหภาพแรงงานการบินไทยภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เพื่อดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ อัดการเมืองเลิกรุมทึ้งการบินไทย เพราะไม่มีสิทธิ์ตั้งว่าใครจะมาเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟู แต่เป็นเรื่องของศาลและเจ้าหนี้ หากจะดำเนินการใดต้องให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดำเนินการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงถูกต้อง


นายนเรศ ผึ้งแย้ม อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย กล่าวว่า แม้ว่ากระทรวงการคลัง จะขายหุ้นการบินไทยให้กองทุนวายุภักษ์ 69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่าประมาณ 278 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.17% ของปริมาณหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในการบินไทยทั้งหมด ทำให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้ว แต่จะมีพ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน ซึ่งในส่วนสหภาพฯการบินไทย ก็จะถูกยุบตามกฎหมายอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ทางสหภาพฯการบินไทย เตรียมที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานการบินไทยขึ้นมาใหม่ แต่อยู่ภายใต้พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายบะเอียดและยื่นขอจัดตั้งใหม่อยู่ เพื่อดูและและคุ้มครองพนักงานการบินไทยให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเร่งดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตาม อยากเรียกร้องให้นักการเมืองเข้ามาเลิกยุ่งเกี่ยวกับการบินไทยได้แล้ว เพราะเมื่อพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคมก็ไม่มีสิทธิ์กำกับดูแลการบินไทย ต้องหยุดแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือกระทรวงการคลังที่จะต้องใช้เวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นการบินไทยในการดำเนินการ และเป็นเรื่องของเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางในการกำหนดว่สจะให้บุคคลใดมาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู ไม่ใช่กระทรวงคมนาคมมาเสนอรายชื่อว่าจะเอาคนนั้นคนนี้ เพราะไม่มีสิทธิ์แล้ว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend