ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

กรมรางฯ ตรวจเข้มรถไฟฟ้าเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19

9 1
กรมรางฯ ตรวจเข้มรถไฟฟ้าเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19

กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสำรวจการเดินทางของประชาชนหลังดำเนินการจัดทำ Group Release ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

กรมการขนส่งทางราง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ต้องขออภัยท่านผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งทางรางในทุกความไม่สะดวก ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็น New Normal เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ/แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 และขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้บริการที่เข้าใจในความเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชน และให้ความร่วมมือในมาตรการที่กำลังดำเนินการ


ช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน กรมการขนส่งทางรางได้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ 5 ชุด ลงสำรวจการให้บริการของ BTS และ BEM ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน (สายสีม่วง) สถานีพหลโยธิน-สถานีสุขุมวิท (สายสีน้ำเงิน) สถานีหมอชิต-สถานีอโศก (สายสีเขียวเข้ม ) และสถานีวงเวียนใหญ่ สถานีสยาม (สายสีเขียวอ่อน) ในช่วงเวลาเร่งด่วน 7.00 8.30 น. หลังดำเนินการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) จำแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น -ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ตอนที่ 2 ก่อนการผ่าน หน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสำรวจโดยการใช้บริการจริงร่วมกับประชาชน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการเดินทางอย่างแท้จริง มีการดำเนินการจับเวลา ทั้งก่อนการขึ้น - ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ก่อนการผ่านหน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และก่อนเข้าสู่ขบวนรถ (ว่ามีระยะเวลาระหว่างขบวนรถเท่าไหร่ (Head way)) รวมทั้งสำรวจการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละสถานีว่าได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าใช้บริการ และการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการการ ในการบริหารจัดการตามมาตรการจัดแบ่งเป็นกลุ่ม (Group Release) เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ปัจจุบันหน่วยงานผู้ให้บริการระบบได้รถไฟฟ้าได้นำรถออกมาให้บริการแล้วเต็มศักยภาพแล้วซึ่งกรมการขนส่งทางรางต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ แต่ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการของผู้ใช้บริการที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนปรนล็อกดาวน์ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางควบคู่ไปกับความปลอดภัย กรมการขนส่งทางรางต้องขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการทุกรายเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการปรับเวลาเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ดังนี้

1) รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 2.30 นาทีต่อขบวน/4 ตู้ และสายสีลม ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 3.45 นาทีต่อขบวน/4 ตู้ รวมจำนวน 98 ขบวน

2) รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 3.50 นาทีต่อขบวน/3 ตู้ รวมจำนวน 42 ขบวน และสำรองเพื่อวิ่งแทรกรองรับผู้โดยสารอีก 9 ขบวนและสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 4.30 นาทีต่อขบวน/3 ตู้ รวมจำนวน 16 ขบวน

3) รถไฟฟ้า ARL ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น ARL 8 นาที ต่อขบวน รวมจำนวน 9 ขบวน

รวมทั้ง ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งวอนขอให้ประชาชน ได้โปรด 1) วางแผนในการเดินทาง (จะดีมากหากมีการสลับ/เหลื่อมเวลาในการเดินทาง ทำงาน ในชั่วโมงไม่เร่งด่วน) 2) ป้องกันรักษาสุขอนามัย 3) สวมใส่หน้ากากอยู่เสมอ 4) เผื่อเวลาเดินทาง และ 5) เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง #คมนาคมห่วงใยใส่ใจผู้โดยสารร่วมต้านโควิด #DRTantiCOVID19

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์