ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"องอาจ"ฝากนายกฯคุมใช้เงินกู้4แสนล้านฟื้นศก.อย่าให้มีโกง

98 5
องอาจฝากนายกฯคุมใช้เงินกู้4แสนล้านฟื้นศก.อย่าให้มีโกง

"รองหัวหน้าประชาธิปัตย์"ชี้การทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ใช่เกิดแค่ในเฉพาะนักการเมือง แต่ข้าราชการก็สามารถโกงได้ แนะรัฐใช้ 4 แสนล้านฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด-19 ระบาดต้องทำรัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(22 พฤษภาคม 2563) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า และประธานส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม 400,000 ล้านบาท ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงการใช้เงินในส่วนนี้ว่า สัปดาห์หน้าเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาท จะประกาศกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้านต่างๆ โดยจะกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานได้เสนอโครงการ งานนี้ตัดนักการเมืองออกไปเลยไม่มีรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง กรรมการกลั่นกรองที่เป็นข้าราชการประจำจะเป็นคนพิจารณาให้มีความโปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี

ทั้งนี้ การที่รองนายกฯย้ำถึงการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่า เป็นเรื่องของข้าราชการประจำพิจารณา ไม่มีนักการเมือง ไม่มีรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง น่าจะเป็นการสื่อความหมายถึงความโปร่งใสไม่มีการทุจริต เพราะข้าราชการดำเนินการแต่ในความเป็นจริงแล้วการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของนักการเมืองเท่านั้น ข้าราชการก็มีการทุจริตเกิดขึ้นมากมาย เหมือนอย่างกรณีเงินทอนวัด ก็เป็นเรื่องที่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นการบอกว่าเมื่อตัดนักการเมืองออกไป มีแต่ข้าราชการประจำ ทำเรื่องให้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท แล้วจะทำให้โปร่งใสจึงไม่แน่นอนเสมอไป

"ทั้งนักการเมือง ทั้งรัฐมนตรี ล้วนแล้วแต่มีโอกาสทุจริตด้วยกันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับจิตสำนักของแต่ละคน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน จะคิดถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองหรือคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวถ้านักการเมืองกับข้าราชการร่วมมือกันทุจริตก็ยิ่งไปกันใหญ่ ทำความเสียหายให้ประเทศชาติมหาศาล ถูกจับได้จนติดคุกติดตะรางทั้งนักการเมือง ทั้งข้าราชการประจำอยู่ขณะนี้ก็มีให้เห็นหลายกรณี"นายองอาจ กล่าว


อย่างไรก็ตาม การใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท เพื่อประคับประคองพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นการใช้เงินกู้จำนวนมาก ผูกพันกับคนไทยทุกคนต้องมีส่วนแบกรับหนี้จากเงินกู้นี้ร่วมกันด้วย รัฐบาลจึงต้องดำเนินการให้ดีมีความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส อย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้น โดยการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท อย่างมีประสิทธิภาพควรดำเนินบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1.กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต้องมีเป้าหมายเด่นชัด ครอบคลุมทุกมิติของการฟื้นฟู เพื่อเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม

2.มาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรอบนโยบายต้องชัดเจนไม่คลุมเครือจนอาจนำไปสู่การตีความเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ3.มีระบบการตรวจสอบที่จริงจัง โปร่งใส ไร้ข้อครหา ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินตามโครงการต่างๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงขอฝากนายกฯในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศ ลงมากำกับดูแลการใช้จ่ายเงิน 400,000 ล้านบาทนี้ อย่างจริงจังให้มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม อย่าปล่อยให้มีการทุจริตโดยเด็ดขาด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend