ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

"บีพีแอล"หนุนสมาคมฟุตบอลเสนอเรื่องขอรัฐคลาย"ล็อกดาวน์"

478 46
บีพีแอลหนุนสมาคมฟุตบอลเสนอเรื่องขอรัฐคลายล็อกดาวน์

"บางกอกพรีเมียร์ลีก" ร่วมหนุนแนวทางของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ทำหนังสือเสนอไปถึงรัฐบาลเป็นฉบับที่ 2 อัพเดทสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการลูกหนัง หลังอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์จากภาครัฐ เพื่อยับยั้ง "โควิด 19" ระบุตัวเลขความเสียหาย 5,000 ล้านบาท ที่สมาคมฯอ้างถึง ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อกดดัน

ศิริชัย ยิ่งเจริญ ตัวแทนลีกฟุตบอลสมัครเล่นกึ่งอาชีพ "บางกอกพรีเมียร์ลีก" ( บีพีแอล ) แข่งกันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ให้สัมภาษณ์กับ " เนชั่นทีวี"ว่า บีพีแอล สนับสนุนต่อแนวทางของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลเป็นฉบับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญ อยู่ที่ การนำเสนอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอล หลังจากหยุดการแข่งขันในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อวงการฟุตบอลสูงถึง 5,000 ล้านบาท , การให้ความมั่นใจ ต่อมาตรการเฝ้าระวัง ของวงการฟุตบอล ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันการระบาดของโรค และการเสนอขอให้รัฐผ่อนคลายบางมาตรการ ทั้งนี้เห็นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย คือ การนำเสนอข้อมูลอีกด้านให้รัฐบาลได้พิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางนับจากนี้


" สำหรับผม การเคลื่อนไหวของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ คือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นการอัพเดทสถานการณ์ของวงการฟุตบอลให้รัฐบาล ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอล ตามเนื้อหาของหนังสือที่เสนอถึงรัฐบาล ที่มีมูลค่ากว่า 5 ,000 ล้านบาท คือ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า เกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลไทย ภายหลังระงับการแข่งขันไปตั้งแต่มีนาคม ที่ผ่านมา จนถึงปัจุบัน เพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด 19 ตามแนวทางของรัฐบาล"

เขา กล่าวว่า ด้วยการทำงานของรัฐบาล เพื่อสกัดการระบาดของโควิด 19 เชื่อว่า จะไม่สามารถลงลึกไปในเชิงข้อมูล เช่น การแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ที่มีความเชื่อมโยงในหลายมิติ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ จึงเป็นการให้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันอิงอยู่กับสถานการณ์อย่างแท้จริง ส่วนกระบวนการตัดสินใจจากนี้ไป ก็คือขั้นตอนที่มาจากรัฐบาล " ผมไม่อยากให้มองว่า ตัวเลขที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย อ้างถึง 5 ,000 ล้านบาท คือ การกดดันให้รัฐบาลต้องคลายล็อกดาวน์ เพราะเรื่องนี้คือ การที่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงมากที่สุด หากสถานการณ์ยังไม่ดี รัฐบาลไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องปลดล็อก การดำเนินแนวทางต่อไป ล็อกดาวน์ต่อไป ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเคารพ แต่หากประเมินสถานการณ์กับแนวทางของโรค ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรัฐเห็นควร ต่อการที่จะผ่อนคลายแนวทางในบางเรื่อง นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้ทุกอย่างกลับมามีกิจกรรม หรือเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง" ศิริชัย กล่าว

สมาคมฯ ประสานรัฐบาล ขอทราบข้อกำหนดมาตรการเพื่อให้สโมสรเตรียมตัวล่วงหน้า

............................................

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยื่นหนังสือเรื่องขออนุมัติจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมการแข่งขัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

.ต่อมา ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบปิดยังเป็นกีฬาที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนดูจำนวนมาก มีโอกาสสัมผัสตัวหรือเกิดการแพร่เชื้อ และยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดมิให้กลับมาอีกรอบ โดยจะประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่มาตรการผ่อนปรนที่เหมาะสมต่อไป นั้น.

สมาคมฯ ขอเรียนว่า การหยุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพตามข้อกำหนดส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอลอย่างกว้างขวาง ประเมินแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท สมาคมฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดมา บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสำหรับประเทศไทยในห้วงเวลานี้ได้ลดลงแล้ว หากได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด สำหรับการแข่งขันฟุตบอล เชื่อว่าจะสามารถป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคได้.

อนึ่ง ในการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ ต้องกำหนดตารางการแข่งขันล่วงหน้าแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบเพื่อจะได้เตรียมทีม เรียกนักกีฬาเพื่อเข้าแคมป์ทำการฝึกซ้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเข้าทำการแข่งขัน พร้อมกันนั้นต้องเตรียมสนามและสถานที่จัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานตามระเบียบการแข่งขันและตามมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ด้วย ซึ่งทางราชการสามารถเข้าทำการตรวจสอบได้ สมาคมฯ และสโมสรสมาชิก จักได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป

.ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง สมาคมฯ จึงใคร่ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดและขอได้โปรดพิจารณาให้สมาคมฯได้ทราบเป็นการล่วงหน้า ด้วย.

สำหรับ ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ และฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆ ในฤดูกาล 2563 กำหนดไว้ดังนี้.ฟุตบอลไทยลีก 1 เริ่มกลับมาแข่งขัน 12 กันยายน 2563 ปิดฤดูกาล 15 พฤษภาคม 2564ฟุตบอลไทยลีก 2 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 12 กันยายน 2563 ปิดฤดูกาล 25 เมษายน 2564 (รอบเพลย์ออฟ 2-23 พฤษภาคม 2564)ฟุตบอลไทยลีก 3 : เริ่มกลับมาแข่งขัน 3 ตุลาคม 2563 ปิดฤดูกาล 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบแชมเปี้ยนส์ลีก 6 มีนาคม -25 เมษายน 2564)ฟุตบอลเอฟเอ คัพ : รอบแรก 30 กันยายน 2563 รอบชิงชนะเลิศ 22 พฤษภาคม 2564ฟุตบอลลีก คัพ : รอบสอง 21 ตุลาคม 2563 รอบชิงชนะเลิศ 1 พฤษภาคม 2564

#FAThailand

เรื่องโดย โสภณ เพชรแท้ , ข้อมูล จาก facebook เพจ FA Thailand | ภาพโดย โสภณ เพชรแท้
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend