ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปิดผลสอบ"วิชัย โภชนกิจ" บกพร่องบางส่วนไม่ถึงขั้นผิดวินัย

318 6
เปิดผลสอบวิชัย โภชนกิจ บกพร่องบางส่วนไม่ถึงขั้นผิดวินัย

เปิดคำสั่ง "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"นายกรัฐมนตรี คืนเก้าอี้ให้ "วิชัย โภชนกิจ" กลับนั่งอธิบดีกรมการค้าภายในตามเดิม หลังผลสอบระบุบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขั้นผิดวินัย

(19 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ได้มีการเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 136/2563 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน โดยระบุว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มี.ค.2563 ให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการคภายใน (นักบริหารระดับสูง) ราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงหาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนจากทางสังกัดเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบเนื่องจากมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย และต่อมากระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 320 /2563 ลงวันที่ 8 เม.ย.2563


โดยผลการสืบสวนระบุว่าการบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน เป็นการดำเนินการภายใต้วิสัยและพฤติการณ์ที่จะกระทำใด้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้ยุติเรื่องแล้วนั้น

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารราชการและการบริหารจัดการภายในของกรมการค้าภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 11(1) (3) (4) แบะ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563 ลงวันที่15 มี.ค.2563 และให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดึกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) กลับไปปฏิบัติราชการ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend