ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ประมนต์"หนุนรัฐกู้เงินแก้โควิดแต่ต้องมีระบบตรวจกันทุจริต

127 3
ประมนต์หนุนรัฐกู้เงินแก้โควิดแต่ต้องมีระบบตรวจกันทุจริต

"ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ"เห็นด้วยรัฐออกพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์ประเทศหลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 ย้ำควรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ-เปิดเว็บไซด์เฉพาะกิจ เพื่อให้"ปชช.-สื่อ"ร่วมตรวจสอบป้องกันทุจริต

(18 พฤษภาคม 2563) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการออก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการใช้เงินตาม พ.ร.ก.นี้ จำเป็นต้องรวดเร็ว ทันการณ์ จึงจะเกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยอาจต้องยกเว้นกฎระเบียบสำคัญบางประการ แต่หากทำโดยไม่รัดกุม ไม่เปิดเผยอย่างโปร่งใส จนตรวจสอบไม่ได้ทั่วถึง ก็อาจเป็นช่องว่างที่ทำให้การทุจริตเกิดขึ้นง่ายและรุนแรง

นายประมนต์ กล่าวว่า การใช้เงิน 4 แสนล้านบาท จากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นส่วนที่น่ากังวลที่สุด เพราะอาจนำไปใช้ทำโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า หรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย หรือคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงอยากให้ยึดโมเดลแบบโครงการเงินกู้ยืมจากรัฐบาลญี่ปุ่น มิยาซาวาแพลน เมื่อปี 2542 หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ โครงการไทยเข้มแข็งปี 2552 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การใช้เงินชัดเจน และยังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดทำเว็บไซด์เฉพาะกิจให้สาธารณชน สามารถเข้าไปศึกษาติดตามได้อย่างอิสระ และให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ คณะกรรมกำกับดูแลการจัดการและเบิกจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย


นอกจากนี้ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชนและนักวิชาการที่สังคมยอมรับ พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกโครงการ ดำเนินการภายใต้กติกาเดียวกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่แข็งแกร่ง ด้วยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดทำ"เว็บไซต์เฉพาะกิจ" รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม พ.ร.ก. กู้เงิน และเปิดให้ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชน ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างอิสระ สามารถใช้งานเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย

ขณะเดียวกัน อยากเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระที่ชำนาญและน่าเชื่อถือตรวจสอบการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง. หากผู้ใดทุจริต จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง และรวดเร็วทุกกรณี โดยให้นำมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 เรื่อง "มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ" มาบังคับใช้อย่างเข้มงวด และให้มีการรายงานข้อมูลโครงการ แผนการดำเนินงาน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์ โดยเปิดเผยบนเว็บไซด์เฉพาะกิจ

"ขอให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ มีมาตรการถ่วงดุลและระบบตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และเป็นอิสระ ลงโทษการคอร์รัปชันอย่างรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากจะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะถูกยกระดับการประเมิน CPI เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกทุกฝ่ายและนานาชาติเฝ้าจับตามอง"นายประมนต์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend