ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โพลหนุนยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯ ปิดผับบาร์ต่อ

620 27
โพลหนุนยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯ ปิดผับบาร์ต่อ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจคนเกิน 50% เห็นด้วยให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น แต่ให้คงเคอร์ฟิวและยังไม่ควรให้ผับบาร์เปิดบริการเหตุหวั่นระบาดรอบ 2

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "เสรีภาพหรือสุขภาพ"ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 13 พฤษภาคม 2563จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับข้อเสนอให้ยกเลิก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) และ การให้ความสำคัญระหว่างเสรีภาพกับสุขภาพจากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเสนอให้ยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก. ฉุกเฉิน) พบว่า ร้อยละ 35.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ดีขึ้นเยอะเเล้ว อยากให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะได้เดินทางสะดวกและผู้ประกอบการสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ร้อยละ 21.76 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 คลี่คลายลงแล้วอยากให้มีการผ่อนปรน ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ


ร้อยละ15.17ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19รอบ2ขึ้น และอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ ร้อยละ25.74ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ อยากให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19ปลอดภัย100%ก่อน และเกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ2และร้อยละ1.35ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเสนอให้ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว (4ทุ่ม ถึง ตี4)พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ41.22ระบุว่า เห็นควรให้มีเคอร์ฟิวตามเวลาเดิม เพราะ อยากให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19หมดไป100%ก่อน และลดการมั่วสุม ชุมนุม ที่จะก่อให้เกิดการเเพร่ระบาดรอบ2รองลงมาร้อยละ33.68ระบุว่า เห็นควรยกเลิกเคอร์ฟิวไปเลย เพราะ ไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ที่ทำงานตอนกลางคืนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19ดีขึ้นเเล้ว ร้อยละ23.99ระบุว่า เห็นควรให้มีการปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ เพราะ อยากให้ปรับเปลี่ยนเวลาให้ดึกมากกว่านี้ ประชาชนบางส่วนยังต้องทำงานอยู่ และจะได้สะดวกในการเดินทางมากขึ้น และร้อยละ1.11ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจเมื่อถามผู้ที่เห็นควรให้มีการปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิวใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ40.73ระบุว่า ช่วงเวลาเคอร์ฟิวใหม่ควรเป็นเวลา00.00น. -04.00น. รองลงมา ร้อยละ18.21ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา23.00น. -04.00น. ร้อยละ12.58ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา00.00น. -05.00น. ร้อยละ6.29ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา23.00น. -03.00น. ร้อยละ5.30ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา23.00น. -05.00น. และร้อยละ16.89ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลาอื่น ๆ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลว่าควรอนุญาตให้ ผับ บาร์ ร้านเหล้า เปิดให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ78.87ระบุว่า ยังไม่ควรอนุญาตให้เปิด เพราะ ผับ บาร์ ร้านเหล้า ถือเป็นแหล่งมั่วสุม แออัด ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือ เกรงว่าการกลับมารวมตัวกันของประชาชน อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19รอบ2รองลงมา ร้อยละ18.03ระบุว่า ควรอนุญาตให้เปิดได้แล้ว เพราะ ผู้ประกอบกิจการผับ บาร์ ร้านเหล้า ขาดรายได้ พนักงานตกงานมากขึ้น และควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันที่จะไม่ก่อให้เกิดการเเพร่ระบาดรอบ2และร้อยละ3.10ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการให้ความสำคัญระหว่างเสรีภาพกับสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ83.80ระบุว่า เลือกสุขภาพที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19แม้ว่าจะต้องถูกจำกัดเสรีภาพบ้างก็ตาม เพราะ ถ้าประชาชนสุขภาพดี ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19รอบ2ขึ้น และเสรีภาพก็จะได้กลับมาในการดำรงชีวิตรองลงมา ร้อยละ12.87ระบุว่า เลือกเสรีภาพในการดำเนินชีวิต แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19เพราะ อยากมีอิสระในการเดินทาง ประกอบอาชีพเหมือนเดิม และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ร้อยละ2.86ระบุว่า อะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควร เพราะ ทั้ง2สิ่งมีความสำคัญเท่ากัน ต้องทำควบคู่กันไป และร้อยละ0.47ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend