ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปชป. เตือนฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็น!!

850 20
ปชป. เตือนฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็น!!

"ชินวรณ์" เตือนฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็น การอภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับ ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อม สนับสนุนให้มีการอภิปรายในสภามากกว่า เพราะมีสิทธิ์พูดสลับกันทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายค้านเข้มแข้ง มีข้อมูลดีก็จะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานวิปรัฐบาล ได้กล่าวถึงการที่วิปฝ่ายค้าน เรียกร้องขออภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับ จำนวน 10 วันว่า ฝ่ายค้านคงเสนอความเห็นตามความรู้สึก แต่โดยข้อเท็จจริงการประชุมสภาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ไม่ซ้ำประเด็นต้องอภิปรายสลับกัน ประธานสภาสามารถยุติการอภิปรายได้ หรือที่ประชุมเสนอปิดอภิปรายได้ เพราะฉะนั้นจำนวนวันที่จะอภิปรายต้องมีการหารือกันก่อน


สำหรับพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับนั้น เป็นกฏหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ซึ่งฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะยืนยันอนุมัติหรือไม่ พ.ร.ก. 3 ฉบับนี้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และสามารถอภิปรายถึงรายละเอียดของแผนงานว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถึงมือประชาชนหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และอีกประการคือการพิจารณาอนุมัติพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ ได้ดำเนินการไปแล้ว หากฝ่ายค้านไม่อนุมัติก็ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการที่ได้ทำมาแล้ว เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็นแต่ขอให้เตรียมอภิปรายได้เต็มที่โดยต้องอยู่ในกรอบดังกล่าว ที่สำคัญฝ่ายค้านยังสามารถติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ผ่านกรรมาธิการชุดต่าง ๆ หากพบความบกพร่อง ผิดพลาด ทุจริตคอร์รัปชั่นก็สามารถยื่นให้องค์กรอิสระต่าง ๆ ตรวจสอบตามหลักธรรมมาภิบาลได้

นอกจากนี้ฝ่ายค้านก็ยังมีดาบอาญาสิทธิ์กล่าวคือ สามารถยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ทันที แต่โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ตนสนับสนุนให้มีการอภิปรายในสภามากกว่า เพราะมีสิทธิ์พูดสลับกันทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายค้านเข้มแข้ง มีข้อมูลดีก็จะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง สำหรับวิปรัฐบาลจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

เรื่องโดย ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา | ภาพโดย ประชาธิปัตย์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend