ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งนายกฯ "คลายล็อกเฟส 2"

5.45K 36
ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งนายกฯ คลายล็อกเฟส 2

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดคลายล็อกเฟส 2 ขยับเวลา เคอร์ฟิว 23.00 -04.00น. เปิดห้างสรรพสินค้า 10.00-20.00น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ทุกกิจกรรมต้องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่7) โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1.ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง 23.00 -04.00 ของวันรุ่งขึ้น

2.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยของตนหรือที่อื่น แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนหรือการสอบ หรือการฝึกอบรม


3.การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต เช่น การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ทั้งนี้ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.ด้านกิจกรรมการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและ นอกห้างสรรพสินค้ำ ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

4.การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้เจ้าของหรือผู้จัดกำร สถานที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการ กทม.และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด

อ่านรายละเอีดของประกาศได้ที่นี่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend