ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สายเที่ยวมีเฮ!! 18 พ.ค.นี้ บขส.จ่อเปิดเดินรถ 19 เส้นทาง

5.66K 43
สายเที่ยวมีเฮ!! 18 พ.ค.นี้ บขส.จ่อเปิดเดินรถ 19 เส้นทาง

สายเที่ยงมีเฮ!! บขส. จ่อเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ เดินรถ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับตารางเดินรถดังนี้ ตารางเดินรถภาคเหนือ มี 7 เส้นทาง ได้แก่1.กรุงเทพๆ - เชียงใหม่ ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง น.07.30 น.2.กรุงเทพๆ - เชียงราย ต้นทาง 06.30 น.ปลายทาง 06.30 น.3.กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ ต้นทาง 09.00 น.ปลายทาง 08.40 น.4.กรุงเทพๆ - สารจิตร ต้นทาง 08.30 น. ปลายทาง 09.00 น.5.กรุงเทพฯ - แม่สอด ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 09.00 น.ฃ6.กรุงเทพฯ - หล่มเก่า ต้นทาง 08.30 น.ปลายทาง 09.00 น.7.กรุงเทพฯ - คลองลาน ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.00 น.


สำหรับตารางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่1.กรุงเทพๆ - หนองบัวลำภู ต้นทาง 08.45 น. ปลายทาง 08.30 น.2.กรุงเทพฯ- สกลนคร ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง 08.00 น.3.กรุงเทพๆ - เชียงคาน ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 07.30 น.4.กรุงเทพๆ - สุรินทร์ ต้นทาง10.30 น.06.50น ปลายทาง 08.40 น 07.45 น.5.กรุงเทพๆ - บุรีรัมย์ 07.40 น 12.00 น ปลายทาง 08.00 น 12.40 น6.กรุงเทพๆ กันทรลักษ์ ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 08.30 น.7.กรุงเทพๆ - ศรีสะเกษ ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.20 น.8.กรุงเทพฯ - รัตนบุรี ต้นทาง 09.00 น.ปลายทาง 07.00 น.9 กรุงเทพๆ - จันทบุรี ต้นทาง 06.30 น. ปลายทาง 12.45 น.

สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ บขส. เตรียมเปิดให้บริการเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตารางเดินรถ ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ - เกาะสมุย ต้นทาง(หมอชิต2) 06.00 น ต้นทาง(สายใต้ใหม่)06.30 น. ปลายทาง 05.30 น.2.กรุงเทพๆ - ภูเก็ต หมอชิต2 06.10 น.สายใต้ใหม่ 06.40 น. ปลายทาง 06.45 น.3.กรุงเทพฯ - ตรัง หมอชิต 06.15 น. สายใต้ 06.45 น. ปลายทาง06.40 น.ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพนักงานประจำรถ พนักงานจำหน่ายตั๋ว และพนักงานชานชาลา โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ด้านรถโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก บริษัทฯ จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถนอกจากนี้ได้นำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ผู้ใช้บริการภายในสถานีขนส่งและรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

เรื่องโดย ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา | ภาพโดย บขส.
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend