ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

623 11
พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563 เวลา 10.10 น.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประกอบพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่หว่านข้าว ปี 2563

พร้อมกันนี้ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่หาบทองปี 2563

สำหรับผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ปี2563 ได้แก่นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชาทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ที่กำลังส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนอยู่ในขณะนี้ประกอบกับรัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2563 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา ฤดูนาปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,458 กิโลกรัม

ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันธุ์หลัก จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปทุมธานี 1 พันธุ์ กข43 พันธุ์ กข79 และพันธุ์ กข6เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก สำหรับประกอบพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อไปโดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานและพันธุ์พืชต่างๆ 40 ชนิดมาเข้าพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

ด้านผลการดำเนินงานโครงการนาทดลอง ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาปี 2562 การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้ผลผลิตถั่วเขียว ถั่วเหลืองและทานตะวัน รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น156 กิโลกรัม การปลูกข้าวนาสวนพันธุ์หลัก จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105,ปทุมธานี 1,กข43,กข79 และกข6ได้ผลผลิตทั้งสิ้น1,458กิโลกรัม

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน 1,458กิโลกรัมขอพระราชานุญาตเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน" นำเข้าพิธีปลุกเสก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามปี 2563และบรรจุซองแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมั่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง

ประกอบด้วยข้าวนาสวน จำนวน 5 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆดังนี้1.) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควรคุณภาพข้าวสุกมีกลิ่นหอม นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและเค็ม2.)ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูง ประมาณ 650-774กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง3.) กข43เป็นข้าวเจ้าที่มีกลิ่นหอมอ่อน นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำและค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล4.) กข79 เป็นข้าวเจ้าข้าวสุกนุ่มให้ผลผลิตสูงประมาณ 809 กิโลกรัมต่อไร่ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้และ 5.) กข6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตองมีกลิ่นหอมคุณภาพการสีดีและต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย เพจพระทรวงเกษตรและสหกรณ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend